bescherming van eigendom in India

Intellectueel eigendom beschermen in India: Hoe doe ik dat?

 

Hoe zorgt u ervoor dat uw intellectueel eigendom in India goed is beschermd? Bart Hergaarden, partner van IndiaConnected en als India trainer verbonden aanexportnetwerk Fenedex, geldt als dé expert op dat gebied in de Benelux.

Is Intellectueel Eigendom in India wettelijk goed beschermd?

“India heeft zeer omvangrijke wetgeving omtrent intellectueel eigendom. Dit omvat alle aspecten waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen: van copyright en trademarks tot en met industrial design en handels- en merknamen. Deze wetgeving is bovendien constant in ontwikkeling: verschillende (semi)-overheidsorganen en denktanks houden zich bezig met het hervormen en aanpassen van deze wetgeving. Voor Nederlandse ondernemers zijn er dan ook tal van mogelijkheden om hun Intellectueel Eigendom in India goed te beschermen.”

Welke maatregelen kan ik nemen om mijn Intellectueel Eigendom in India goed te beschermen?

“Zorg dat je samenwerkingsdocumenten laat opstellen en/of laat checken door een gespecialiseerde Indiase jurist. Wacht niet op een contractvoorstel van de Indiase partij, maar stel samen met een Indiase IE jurist uw eigen contract op. Laat daarna uw Indiase zakenpartner hiernaar kijken en voer samen eventuele wijzigingen door in een tweede herzieningsronde. Een dergelijke, grondige aanpak verzekert betrokkenheid van alle partijen en levert een overeenkomst op die rekening houdt met de Indiase context. 

Daarnaast is het aan te raden om grondig achtergrondonderzoek uit te voeren naar de partij(en) waar u in India zaken mee wilt doen. Wat is hun reputatie in de markt? Wie zijn hun belangrijkste klanten? Hoe ziet het MT eruit? Wie zijn de aandeelhouders? Staan er rechtszaken open of wordt het bedrijf aangeklaagd? Zijn er in het verleden juridische conflicten geweest? Deze informatie is publiek beschikbaar en kan door gespecialiseerde Indiase partijen inzichtelijk worden gemaakt.”

Waar moet ik verder op letten als ik zakendoe met Indiase afnemers?

“De vraag die je als exporteur altijd moet stellen aan Indiase afnemers is of ze vaker zakendoen met internationale (Westerse) bedrijven. Dit zegt iets over de mentaliteit en professionaliteit van het bedrijf. Zorg er verder voor dat je altijd goede contract templates hebt met sterke clausules die Intellectueel Eigendom adresseren en beschermen. Een goede voorbereiding en contractuele bescherming van uw IE helpt enorm in geval van escalatie. Ten slotte is er – naast de formele beschermingsmaatregelen die u moet nemen – geen effectievere manier voor het beschermen van uw intellectueel eigendom dan het creëren van een goede (persoonlijke) zakenrelatie. Wanneer u een goede verstandhouding heeft met uw Indiase zakenpartner zullen conflicten zelden escaleren via formele routes.”

Wilt u advies op maat om uw intellectueel eigendom in India goed te beschermen? Bel gerust eens met onze expert Bart Hergaarden!