Trainingen


 

IndiaConnected biedt diverse trainingsprogramma’s, waaronder een uniek online, video-based trainingsprogramma aan om de effectiviteit van Nederlands-Indiase teams te vergroten.

We helpen u met vragen zoals:

 • De samenwerking met onze medewerkers / partners in India verloopt stroef. Daardoor is het lastig plannen. Wat kunnen we daaraan doen?

 • Mijn Indiase medewerkers geven nooit kritiek, waardoor ik niet weet wat er echt speelt. Hoe kan ik daar verandering in brengen?

 • Ik vind het lastig inschatten of zaken in India daadwerkelijk geregeld worden of dat er alleen maar “ja” wordt gezegd uit beleefdheid. Hoe kan ik Indiërs beter peilen?

 • Ik vind het lastig zaken geregeld te krijgen in India. Hoe kan ik zaken sneller voor elkaar krijgen en dus effectiever werken in India?

 • Na mijn werkbezoek aan India hoor ik niks meer, terwijl ze heel enthousiast leken. Wat gaat er mis?

 • De communicatie met India is moeizaam, waardoor ik klanten niet goed kan inschatten. Hoe kan ik dat verbeteren?

 • Ik wil de zakencultuur in India beter begrijpen. Wat moet ik beslist weten?

 • De Indiase zakencultuur is heel hierarchisch, maar zo zit ik niet in elkaar. Hoe kan ik prettig werken in India op een manier die bij mij past?


Online training

Het online trainingsprogramma bestaat uit drie hoofdstukken.

 1. Global mindset: Leer hoe Indiërs communiceren en samenwerken.

 2. Effective teamwork: Gebruik inzichten uit hoofdstuk 1 om de performance van uw team te vergroten.

 3. Effective leadership: Gebruik de inzichten uit hoofdstuk 1 om effectief leiding te geven in India.

Het trainingsprogramma is opgebouwd uit drie bouwstenen. In geregisseerde scènes wordt de samenwerking en communicatie in een fictief Indiaas bedrijf treffend in beeld gebracht. In elke video staat een thema op de werkvloer centraal, zoals het verkrijgen van feedback, het stimuleren van proactiviteit en het omgaan met conflicten.

 • Na elke scène wordt uw visie op de situatie gevraagd met behulp van interactieve vragen. U kunt uw antwoorden direct vergelijken met de meest voorkomende antwoorden van Indiërs. Zo kunt u zien waar uw perceptie verschilt. Een handig instrument waarmee u de reactie van uw Indiase collega’s snel leert inschatten.

 • Vervolgens komen Indiase business professionals aan het woord die reflecteren op de scènes en uitleggen waarom Indiërs zich op een bepaalde manier gedragen. Deze gesprekken bieden uiterst waardevolle inzichten over de Indiase cultuur: Indiërs kunnen hun eigen cultuur uiteraard zelf het beste duiden.

 • Tijdens het programma komen twaalf key learnings aan bod, zoals hoe u commitment en vertrouwen kunt opbouwen en hoe u een “No” herkent in een “Yes”. Het trainingsprogramma is geen theoretisch handboek, maar een praktische tool die u gelijk kunt gebruiken. Met behulp van het werkdocument dat u tijdens het programma invult en bijhoudt, werkt u direct aan het behalen van uw doel, bijvoorbeeld het tijdig halen van deadlines, het vergroten van uw omzet of uw marktaandeel, het besparen van kosten of het verbeteren van de samenwerking met uw Indiase team.

Offline Support
Bij de Online Training bieden we standaard Offline Support. Voordat u begint stellen we gezamenlijk leerdoelen op die direct zijn gelinkt aan uw persoonlijke KPI's. Wat wilt u leren om uw zakelijke doelen te bereiken? Wanneer u aan de slag bent met de online training kunt u voor vragen terecht bij een van onze consultants. Zij zijn beschikbaar om u feedback te geven en u verder te ondersteunen. Aan het eind van de training bespreken we wat u heeft geleerd en waar nog uitdagingen liggen om uw zakelijke doelen te bereiken.  


In-house training (in Nederland en India)

IndiaConnected verzorgt in-house trainingen om uw team inzicht te verschaffen in de Indiase zakencultuur, manier van werken en communiceren. Door kennis op het gebied van samenwerken en zakendoen met Indiërs te vergroten, leert uw team gedrag te lezen, te anticiperen en vermijdbare fouten te ontwijken. Meer specifiek heeft u na afloop van de training inzicht in:

 • De Indiase manier van communiceren

 • Hoe u problemen oplost, zoals het niet nakomen van afspraken, planningen en deadlines

 • Het nut en de noodzaak van goede persoonlijke relaties

 • Hoe u conflicten voorkomt en een goede relatie behoudt.

Voorafgaand aan de training wordt met de deelnemers een telefonisch intakegesprek gevoerd waarbij de persoonlijke vraagstukken en/of knelpunten in kaart worden gebracht. Hierdoor sluit de workshop goed aan bij de leerdoelen. Na drie maanden volgt op verzoek een follow-up sessie om de voortgang te evalueren en blijvende knelpunten en onduidelijkheden in de samenwerking en communicatie met partijen in India beter te kunnen doorgronden.


Training met open inschrijving

IndiaConnected organiseert regelmatig trainingen met een open inschrijving. Iedereen die de samenwerking met zijn Indiase partners en collega's wil verbeteren kan zich inschrijven voor deze trainingsdagen. De data van deze trainingen worden gepubliceerd onder events.


Individuele training

IndiaConnected verzorgt 1-op-1 trainingen waarbij we inzoomen op uw specifieke situatie. In dit maatwerktraject werken we aan het verbeteren van de samenwerking met collega’s of partners in India, behandelen we specifieke vragen en veelvoorkomende problematiek. Daarnaast vergroten en verbeteren we tijdens deze training uw inzicht in de Indiase zakencultuur. Na drie maanden volgt op verzoek een follow-up sessie om de voortgang te evalueren en blijvende knelpunten en onduidelijkheden in de samenwerking en communicatie met partijen in India beter te kunnen doorgronden.

IndiaConnected biedt ook maatwerktrainingen aan voor uw Indiase medewerkers, zowel in Nederland als in India.


Referenties


Tips, artikelen & klantervaringen