Bedrijfsoprichting in India


 

IndiaConnected helpt bij de oprichting van uw Pvt. Ltd. in India (of een andere juridische entiteit) en regelt uw bankzaken en fiscale registraties zo goed en snel mogelijk. We adviseren en ontzorgen waardoor u tijd, kosten en frustraties bespaart en risico’s minimaliseert.

Waar moet u rekening mee houden als u de Indiase markt betreedt

Wij helpen u met vragen zoals:

 • We zijn reeds actief in India en willen onze aanwezigheid verder uitbreiden middels het oprichten van een lokale vestiging. Hoe regelen we dat het slimste?
 • We overwegen een Joint Venture op te richten met een Indiase partij. Waar moeten we op letten? Kunt u ons bijstaan tijdens dit proces zodat we niets over het hoofd zien?
 • We willen de Indiase markt betreden, maar India is alleen kansrijk als we een lokale (productie)vestiging opzetten. Hoe kunnen we dit het slimste financieren? Kunt u ons bijstaan tijdens dit proces zodat we niets over het hoofd zien?

 • U overweegt een eigen vestiging op te zetten in India ter uitbreiding van uw eigen capaciteit (IT programmeurs, fysieke productie, technische tekenaars, etc). Kunt u ons adviseren en praktisch ondersteunen tijdens de opstartfase in India? 
 • Voor welke rechtsvorm kan ik het beste kiezen? Een Private Limited of misschien toch een LLP?
 • U wilt graag aan de slag in India maar wilt uw intellectueel eigendom, kennis en ervaring (‘trade secrets’) beschermen. Wat is de beste strategie om ons intellectueel eigendom te beschermen? 

Onze dienstverlening

 • Het analyseren van alle mogelijkheden en voor- en nadelen m.b.t. rechtsvormen, aansprakelijkheid, fiscaliteit, etc. Wij adviseren u over de optimale rechtsvorm die past bij uw specifieke situatie. 
 • Wij brengen in kaart welke financieringsopties u heeft om uw geplande Indiase activiteit op te starten en/of structureel te financieren. 
 • Wij ontzorgen u volledig met betrekking tot het registreren en operationeel krijgen van uw bedrijf in India, van het registreren van bijvoorbeeld een Pvt. Ltd. tot het openen van de bankrekening, het aanstellen van een lokale accountant en het organiseren van (lokale) financiering voor uw bedrijf. 
 • Indien u nog geen Indiase directeur op het oog hebt, kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van een geschikt zoekprofiel en bij het identificeren van geschikte kandidaten op basis van dat profiel. 
 • Wij adviseren op fiscaal en juridisch vlak over de beste strategie voor zowel de oprichtingsfase als de groeifase op lange termijn. 
 • We adviseren u in het beschermen van uw intellectueel eigendom in India in een Joint Venture of een andere strategische samenwerkingsvorm. 

Referenties


Dit moet u weten als u een Joint Venture in India op wil zetten

Het opzetten van een joint venture in India heeft verschillende voordelen, zoals het hebben van een Indiase partner met een uitgebreid netwerk, kennis van de markt en het delen van risico's. Maar een joint venture kan ook mislopen, zoals bij McDonalds. Buitenlandse bedrijven doen er goed aan onderstaande zaken te overwegen voordat ze de Indiase markt betreden met hun joint venture partner(s).

Joint Venture in India
Over het algemeen gaat het bij een joint venture om het oprichten van een nieuw bedrijf dat eigendom is van twee of meer partners. De partners brengen hun activa (mensen, machines, kapitaal, kennis) in voor een specifiek doel en voor een beperkte tijd. De partners blijven volledig gescheiden bedrijven, terwijl de joint venture een nieuw bedrijf vormt.

Voordat het buitenlandse bedrijf met een Indiase partner een nieuwe entiteit opricht is het sterk aan te raden om, net als bij elke andere zakelijke transactie, due diligence uit te voeren. Dit zou kunnen leiden tot een zoektocht naar de achtergrond van de potentiële partner in publieke documenten, maar in de meeste gevallen is het raadzaam dat er een formele due diligence wordt gedaan om alle nodige informatie te verzamelen.

Om ervoor te zorgen dat alle partijen het doel, de verantwoordelijkheden en de risico's van de joint venture volledig begrijpen en met elkaar akkoord gaan, wordt een memorandum of understanding (MOU) sterk aanbevolen. Het MOU is een kort document zonder veel juridisch jargon. Het MOU vermeldt de taken van beide partijen en legt een roadmap voor de toekomst vast over bijvoorbeeld de intentie van de partijen, managementstructuur, kostenverdeling enz.

Companies Act 2013
De meeste joint ventures in India zijn gestructureerd in de vorm van private limited companies. Het is verplicht voor een private limited company om minimaal twee bestuurders en tenminste één ingezetene Indiase directeur te hebben (dat wil zeggen: een directeur die in India voor een periode van ten minste 182 dagen in het voorafgaande kalenderjaar is verbleven). In een private limited company zijn de Articles of Association (‘AoA’) een zeer belangrijk document. De AoA zijn een vereiste bij het oprichten van een private limited company in India en bevatten voorschriften voor het intern beheer van het bedrijf.

De Companies Act, 2013 geeft bedrijven de vrijheid om zelf de inhoud van de AoA te bepalen. De AoA bevatten bijvoorbeeld een clausule over opties in geval van conflicten of beëindiging van een joint venture bij een impasse. Het is daarom raadzaam om tijd en aandacht te besteden bij het opstellen van de AoA en niet afhankelijk te zijn van een standaard off-the-shelf-concept, zeker in het geval dat een van de joint venture-partijen een buitenlands bedrijf is.

De Companies Act, 2013 vereist dat elk bedrijf een MOU en AoA heeft. De MoA en AoA zijn de charterdocumenten van het bedrijf. Het MOU en de AoA dienen te worden ingediend bij de Registrar of Companies (‘ROC’) van de betreffende provincie waar het buitenlandse bedrijf zich wil vestigen.

Joint Venture Agreement
Het MOU en de AoA vormen vervolgens de basis voor een Joint Venture Agreement (‘Agreement’). Dit is een werkdocument dat uitdrukkelijk focust op besluiten van de partners aangaande bijvoorbeeld de aandelen, managementstructuur, terugtrekkingsrechten, mededingingsvraagstukken, geschillenbeslechting, intellectuele eigendomsrechten en eventuele garanties. De Agreement is tussen de partners en is niet bindend voor het joint venture-bedrijf, mits de betreffende voorwaarden ook opgenomen worden in de AoA van het joint venture-bedrijf.

De Indiase wet biedt betrokkenen derhalve voldoende flexibiliteit om zelf afspraken in een definitieve overeenkomst vast te leggen. De onderlinge relatie, rechten en rechtsmiddelen zijn afhankelijk van wat partijen in de Agreement en Articles of Association hebben laten vastleggen. Tenzij deze in strijd zijn met de lokale wetgeving, moet er rekening worden gehouden met particuliere afspraken tussen partijen.

De Agreement of andere overeenkomsten met betrekking tot de joint venture vereisen noodzakelijkerwijs bekwaamheid bij het opstellen van de documenten zonder ruimte voor dubbelzinnigheid. Een ingewikkelde en vage documentatie kan fataal zijn voor de joint venture en het belang van partijen belemmeren.

Een van de zaken die bijvoorbeeld die deskundigheid vereist is de exitstrategie. De Agreement waarbij een joint venture wordt opgericht, moet ook een geplande exitstrategie bevatten, zodat alle partijen worden beschermd zodra het partnerschap zijn doel heeft bereikt.

Door de opzeggingsvoorwaarden in het contract op te nemen, kunnen joint venture-partners zich beschermen tegen conflicten met andere deelnemende bedrijven. De meeste joint ventures worden ontbonden via een partner buy-out, maar de toevoeging van duidelijke beëindigingsvoorwaarden in de Agreement kan bepalen wat de transactie voor elke partner inhoudt.

Zodra partijen de belangrijkste kritische punten voor een Agreement hebben bepaald, wordt daarom aangeraden om een urist in India te vragen om de zaak over te nemen. Deze  kan – rekening houdend met de Indiase wet- en regelgeving - de sleutelpunten omzetten in een Joint Venture Agreement.


Tips, artikelen & klantervaringen