KENNISBANK / Belasting in India


Geregeld krijgen we vragen die betrekking hebben op belasting in India. Hieronder hebben we de meest voorkomende vragen & antwoorden op een rij gezet.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)88 777 4277 of info@indiaconnected.nl.


Veelgestelde vragen over de fiscale aspecten van zakendoen in India

Wat is de Goods and Services Tax en wat moet ik hiermee?
De invoering van de Goods and Services Tax (GST) is de grootste belastinghervorming in India ooit. De belastinghervorming is goed voor ondernemers en daarmee gunstig voor het investeringsklimaat en de Indiase economie. Alles wat u moet weten over de Goods and Services Tax leest u hier.
Welke invoerheffingen zijn van toepassing op mijn producten in India?
Invoerheffingen in India liggen (nog steeds) relatief hoog vergeleken met veel andere Aziatische landen. Aan de hand van de HS code van uw product kunt u een indicatie van bestaande heffingen kijken op http://www.infodriveindia.com. Let op: wilt u goederen tijdelijk exporteren naar India voor een bepaalde bewerking dan kan het grootste deel van de invoerheffingen worden gecrediteerd onder het CENVAT-stelsel. Onze adviseurs kunnen u hier meer over vertellen.
Wat is CENVAT credit? Hoe werkt dit in India?
CENVAT credit is een Indiase fiscale wetgeving welke onder andere gericht is op het crediteren van invoerheffingen die zijn betaald voor goederen (halffabricaten) die verdere bewerking ondergaan in India en dus in een andere vorm doorverkocht worden binnen of buiten India. Ook dit heeft effect op de exacte creditering.
Mijn Indiase klant vraagt mij bij het versturen van mijn factuur om een PAN Card Nummer. Wat is dit? Is dit belangrijk?
PAN staat voor Permanent Account Number. Een PAN card was tot voor kort noodzakelijk en werd verkregen na PAN-registratie bij de Indiase belastingdienst. De noodzaak voor het aanvragen van een PAN (Permanent Account Number) registratie is komen te vervallen per juli 2016. Tot en met de eerste helft van 2016 moesten Nederlandse bedrijven die facturen verstuurden aan Indiase klanten voor (technische) dienstverlening een PAN-registratie aanvragen in India. Dit was noodzakelijk om te voorkomen dat de Indiase klant verplicht 20% in plaats van 10% voorbelasting moest inhouden op Nederlandse facturen. Lees hier meer over deze wijziging.
Mijn Indiase klant betaalt mij slechts een deel van mijn factuur omdat hij claimt Tax Deducted at Source (TDS) te moeten betalen. Wat is TDS? Hoe los ik dit op?
Dit is een veelvoorkomende klacht van buitenlandse bedrijven die zakendoen in India. Het klopt (meestal) dat bij het versturen van een factuur voor geleverde diensten aan een Indiase partij, de Indiase partij verplicht is om 10 of 20% voorbelasting in te houden en af te dragen. Indiase dienstleveranciers kunnen dit weer verrekenen, maar voor buitenlandse leveranciers is dat lastiger. Hiervoor moet u vooraf goede afspraken maken met uw Indiase afnemer en zijn/haar accountant.
Wat moet ik weten voordat ik prijsafspraken maak met mijn afnemer in India?
Zie hierboven de vragen m.b.t. PAN en TDS (voorbelasting).
Wat zijn de totale kosten (landed cost) voor mijn Indiase distributeur voor het importeren van mijn producten?
In verband met de relatief hoge invoerheffingen in India is het belangrijk om de positie van uw Indiase distributeur/importeur te kennen. Stel dat uw product 100 euro kost (FOB). Voor de importeur komt daar voor transport- en transportverzekering en invoerheffingen gemiddeld zo’n 30% bovenop. Let op: invoerheffingen worden berekend op basis van CIF + 1%. Uw Indiase importeur is in dit voorbeeld dus pakweg 140 euro kwijt voordat hij de goederen in zijn opslag heeft staan. Houd daar rekening mee in de onderhandelingen.
Wat zijn de gemiddelde invoerheffingen voor producten in India?
De hoogte van invoerheffingen zijn uiteraard afhankelijk van de productgroep (HS code). Gemiddeld liggen invoerheffingen op 26 - 30%. Voor alcohol, chocola, tabak, zuivelproducten en luxeproducten zoals geassembleerde auto’s, ligt dit aanmerkelijk hoger. Voor veel medische producten zijn de invoerheffingen lager. Heeft u de Indiase overheid of een 5 sterren hotel als klant? Dan is van invoerheffingen geen sprake. Houdt hier rekening mee in uw prijzen en onderhandelingen.
Wat is transfer pricing en hoe ga ik hier mee om in India?
De Indiase Transfer Pricing (TP) wetgeving ziet toe op handelingen tussen bedrijven die (deels) tot dezelfde groep, holding of aandeelhouders behoren. Het uitgangspunt is om oneerlijke concurrentie en belastingontwijking te voorkomen door te controleren of entiteiten die aan elkaar gelieerd zijn, op marktconforme wijze met elkaar handelen, bestuurd en gefinancierd worden. TP wetgeving dient zeker niet onderschat te worden. De Indiase belastingautoriteit voert strenge controles uit. U dient zelf periodiek audits uit te voeren waaruit blijkt dat u, in vergelijking met concurrenten, marktconform handelt.
Wat is een Special Economic Zone (SEZ) en is dit interessant voor mijn activiteiten in India?
Een Special Economic Zone (SEZ) is simpel gezegd een industriegebied met een gunstig belastingklimaat. Hieronder vallen Free Trade Zones (FTZ), Export Processing Zones (EPZ), Free Zones (FZ), Industrial Estates (IE), Free Ports en Urban Enterprise Zones. Buitenlandse bedrijven die willen produceren in India en vanuit India willen exporteren kunnen terecht in een Export Processing Zone (EPZ). SEZ’s zijn toegankelijk voor zowel Indiase als buitenlandse bedrijven.
Ik wil grondstoffen of halffabrikaten in India verder laten bewerken en vervolgens elders op de wereld verkopen. Met welke fiscale regels krijg ik te maken?
In dit geval krijgt u naast de invoer- en uitvoerwetgeving te maken met de wetgeving omtrent CENVAT. Zie CENVAT.

Artikelen over fiscale zaken in India