Over VHL en de samenwerking met India

De transport en logistiek sector is de grootste economische sector van Nederland; Nederland is de poort voor Europa met twee belangrijk poorten: de haven van Rotterdam en Luchthaven Schiphol. Nederland is, daarmee, een ideaal land voor internationale handel. 

Binnen deze dynamische setting leren studenten in de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness bij Van Hall Larenstein (VHL), University of Applied Sciences, hoe ze moeten anticiperen op consumentenvragen, hoe ze markt kansen kunnen herkennen en hoe ze die kansen moeten vertalen in businessplannen, import-export plannen en hoe ze hun commerciële netwerk moeten opbouwen. Studenten ontwikkelen zich bij VHL tot “probleemoplossers” en leren om besluiten te nemen op basis van hun brede kennis van zowel markt als product karakteristieken.

Centraal in de opleiding staan de ondernemers competenties; marketing en financiële verantwoordelijkheid, doelen en strategieën formuleren en dat vertalen naar implementatie. Belangrijk daarbij zijn het kunnen rekenen aan optimale resultaten en de consequenties van veranderingen kunnen inschatten.

Deze competenties oefenen en ontwikkelen kan het beste in de praktijk, binnen een bedrijf, in dit geval in de food en agro sector. Of naast een ondernemer waarvan ze kunnen leren. Daarom moeten onze studenten een half jaar stage lopen in een bedrijf.

Langs deze weg stellen wij graag een aantal studenten aan u voor. Zij zijn op zoek naar een stageplek voor 20 weken. Liefst starten ze zo snel mogelijk. VHL speelt daarin graag een bemiddelende rol, mocht u moeite hebben met het vinden van de juiste stagiaire. Neemt u dan vooral contact op ons op. Wij brengen u dan in contact met de studenten.