Trainingen


Wij bieden de volgende trainingen:

1. In-house training (in Nederland en India)

IndiaConnected verzorgt in-house trainingen om uw team inzicht te verschaffen in de  Indiase zakencultuur, manier van werken en communiceren. Door kennis op het gebied van samenwerken en zakendoen met Indiërs te vergroten, leert uw team gedrag te lezen, te anticiperen en vermijdbare fouten te ontwijken. Meer specifiek heeft u na afloop van de training inzicht in:

  • De Indiase manier van communiceren
  • Hoe u problemen oplost, zoals het niet nakomen van afspraken, planningen en deadlines
  • Het nut en de noodzaak van goede persoonlijke relaties
  • Hoe u conflicten voorkomt en een goede relatie behoudt.

Voorafgaand aan de training wordt met de deelnemers een telefonisch intakegesprek gevoerd waarbij de persoonlijke vraagstukken en/of knelpunten in kaart worden gebracht. Hierdoor sluit de workshop goed aan bij de leerdoelen. Na drie maanden volgt op verzoek een follow-up sessie om de voortgang te evalueren en blijvende knelpunten en onduidelijkheden in de samenwerking en communicatie met partijen in India beter te kunnen doorgronden.

 

2. Training met open inschrijving

IndiaConnected organiseert regelmatig trainingen met een open inschrijving. Iedereen die de samenwerking met zijn Indiase partners en collega's wil verbeteren kan zich inschrijven voor deze trainingsdagen. De data van deze trainingen worden gepubliceerd onder events.

3. Individuele training

IndiaConnected verzorgt 1-op-1 trainingen waarbij we inzoomen op uw specifieke situatie. In dit maatwerktraject werken we aan het verbeteren van de samenwerking met collega’s of partners in India, behandelen we specifieke vragen en veelvoorkomende problematiek. Daarnaast vergroten en verbeteren we tijdens deze training uw inzicht in de Indiase zakencultuur. Na drie maanden volgt op verzoek een follow-up sessie om de voortgang te evalueren en blijvende knelpunten en onduidelijkheden in de samenwerking en communicatie met partijen in India beter te kunnen doorgronden.

IndiaConnected biedt ook maatwerktrainingen aan voor uw Indiase medewerkers, zowel in Nederland als in India.


8 tips voor werken in India

1. Communiceer veel, transparant en duidelijk
“We organiseren zeer regelmatig sessies met het personeel om onze aanpak en doelen te communiceren. Dat is noodzakelijk om iedereen op een lijn te krijgen. Daarnaast is mijn kantoor heel toegankelijk, iedereen kan hier binnenlopen. Ik ben transparant en eerlijk, maar mijn benadering verschilt wel per persoon: different strokes for different folks. Dat Indiërs Engels spreken helpt natuurlijk enorm. Een heel verschil met China. Als je daar een grapje maakt, begrijpen ze je niet. Met Indiërs kan je lachen.”

Michel Koopman, Leela Palace Hotel

Screen Shot 2017-08-18 at 14.17.19.png

2. Gebruik een tolk
“Natuurlijk spreken veel Indiërs prima Engels, maar ondanks dat je dezelfde taal spreekt, wil dat nog niet zeggen dat je elkaar ook altijd goed begrijpt. Een tolk die beide culturen kent kan een brug slaan tussen Nederlanders die zakendoen in India en hun Indiase leidinggevenden, partners en/of medewerkers.”

3. Besef dat Indiërs liever geen ‘Nee’ zeggen
Iemand zei laatst tegen me: “Mijnheer Koopman, we liegen niet, we vertellen alleen niet altijd de waarheid.”

Michel Koopman, Leela Palace Hotel

4. Wees flexibel

“In India is het vaak niet helemaal duidelijk hoe de vork in de steel zit. Als je dat vervelend vindt, kost werken in India veel energie. Maar als je daarmee om leert gaan, dan is het eigenlijk heel leuk.”

Jos van Haaren, Philips

5. Neem de tijd

“Veel buitenlanders die voor zaken in India zijn geweest zitten doodmoe terug in het vliegtuig naar Europa. Dat komt vaak omdat ze niet voldoende tijd nemen in India. Als je op maandag een belangrijke vergadering hebt, vlieg dan de vrijdag daarvoor. Zo kan je acclimatiseren en verschijn je fris en scherp bij je afspraak.”

Gosse Wielinga, Suzlon Energy

6. Geniet van het spel

“Om een goede deal te maken, moet je het spel op zijn Indiaas spelen. Dat betekent dat je soms moet zeggen dat je geen tijd hebt of je telefoon niet opnemen. Dan speel je de moeilijke Europeaan, terwijl je medewerkers ondertussen de tegenpartij masseren. Die manier van zakendoen is in het begin wel eens frustrerend, maar na een tijdje leer je genieten van het spel. Dan ben je een halve Indiër geworden.” Gandert Roosen, Roosen Industries

7. Ga slim om met de hiërarchie

“Val een leidinggevende nooit publiekelijk af. Dat is dodelijk, want Indiase organisaties zijn meestal zeer hiërarchisch. Als je kritische ideeën wilt delen, doe dat dan onder vier ogen. Dat wordt vaak gewaardeerd en meestal doen ze er ook iets mee. De hiërarchie wordt ook sterk bepaald door leeftijd. In India heeft men respect voor ouderen. Grijze haren helpen dus ook om respect af te dwingen bij Indiaas personeel.”

Gosse Wielinga, Suzlon Energy

8. Neem jonge medewerkers bij de hand

“Indiërs zijn heel ambitieus, ze vechten om vooruit te komen.  Dat merk je al bij de bagageband op het vliegveld: iedereen staat vooraan. Op de werkvloer zie je dat ook terug. Het barst van de jonge mensen die heel gedreven zijn. Het is de kunst om hen bij de hand te nemen zodat je hun potentieel kunt aanboren. Dat geeft enorm veel voldoening.”

Gosse Wielinga, Suzlon Energy


Waar moet u op letten als u werkt met Indiërs

Ken jezelf
De frustratie van Nederlanders in India is bekend: waarom zegt mijn Indiase zakenpartner niet gewoon duidelijk hoe het ervoor staat? Anderzijds hebben Indiërs moeite met de directheid van Nederlanders die zij doorgaans als bot ervaren. Cultuur- en communicatietrainer Nandini Bedi, associate bij IndiaConnected, legt uit waar het wederzijdse ongemak vandaag komt.

Een paar jaar geleden vroeg ik een Indiase vrouw die bij Tata Corus werkte wat voor haar het grootste verschil is tussen Nederland en India. “Het kostte me veel tijd om te wennen aan de directheid van Nederlanders,” antwoordde ze. Ik glimlachte en dacht terug aan de keren dat ik op het punt stond om mijn tas te pakken en mijn Nederlandse partner te verlaten nadat hij weer eens kortweg mijn vraag had beantwoord met ‘Nee’. Simpel, efficiënt, duidelijk. Boodschap overgebracht. Als hij dat deed, voelde dat soms als een klap in mijn gezicht.

Ik denk dat de Nederlandse directheid een uiting is van transparantie. What you see is what you get. Hoezo is het anders zo makkelijk om van buiten naar binnen te kijken bij Nederlandse huizen? De verbaasde buitenlander ziet een keurig opgeruimde woonkamer. De boodschap van een transparant, duidelijk en eerlijk volk dat niets te verbergen heeft. Die ramen lijken te willen zeggen: kijk maar, dit zijn wij.

What you see is what you get.
Daarnaast is de Nederlandse directheid een uiting van efficiëntie. Waarom zou je veel tijd besteden aan een lange verklaring voor je ‘Nee’, als je ook gewoon ‘Nee’ kunt zeggen (en door kan gaan met belangrijkere zaken)? Als de ontvanger wilt weten waarom, dan vraagt hij daar wel naar. Zo niet, ook prima. Dat bevestigt alleen maar dat de onderliggende verklaring achter het ‘nee’ van de boodschapper niet zo belangrijk is.

Deze Nederlandse redenering waarbij transparantie en efficiëntie centraal staan, staat in schril contrast met wat Indiërs, en met hen de meeste andere volken in de wereld, belangrijk vinden: de onderliggende verklaring. Daarom nemen Indiërs hun toehoorders mee in hun soms wijdsprakige verhaal, waardoor hun uiteindelijke antwoord niet als een verrassing komt, laat staan als een klap in het gezicht. Hun antwoord is meestal genuanceerd – en hun verhaal neemt je mee langs hun afwegingen. Zo communiceren Indiërs doorgaans: indirect.

Toch gaat het niet altijd zo. Soms vertellen Nederlanders hoe schokkend direct hun Indiase collega’s zijn. Het is de moeite waard om te bedenken waar, wanneer en hoe dit gebeurt, want de manier van communiceren zegt veel over India – en over Nederland natuurlijk.