Diensten voor overheden


 

 

Veel gemeentes en provincies ondersteunen het regionale MKB met internationalisering (Outbound). Voor veel MKB-ers liggen er volop kansen in India. Tegelijkertijd is het aantrekken van Indiase bedrijven (Inbound) een enorme kans om de werkgelegenheid in de regio te stimuleren, talent aan te trekken en een aantrekkelijk, cultureel divers klimaat te scheppen.

Onze dienstverlening

Inbound
U wilt Indiase bedrijven en instellingen motiveren een project te starten of een vestiging te openen in uw regio. Waar begint u? India is groot en net als uw regio hebben ook de verschillende Indiase regio’s een sectorfocus. Wij helpen u met vragen als:

  • Welke sectoren in India zijn interessant voor ons?
  • Hoe kom ik in contact met relevante partijen en overheidsorganisaties?
  • Hoe zorg ik dat ik een Indiase delegatie naar onze stad/regio krijg?
  • Is het zinvol om een steden / regioband aan te gaan met een Indiase stad / regio?

 

Outbound
Voor Nederlandse bedrijven liggen er mooie kansen in India. Als bedrijven uit uw stad of regio hiervan weten te profiteren, kunnen ze hun groei versnellen en werkgelegenheid in Nederland vergroten. Als gemeente of provincie wilt u bedrijven en kennisinstellingen in uw regio dan ook stimuleren om de sprong naar India te wagen. Maar hoe? Wij helpen u met vragen als:

  • Is het zinvol voor ons om naar India te gaan? En zo ja, waar naartoe?
  • Hoe moeten we een bezoek indelen? Wie moeten we wel en niet ontmoeten?
  • Hoe motiveren we bedrijven uit onze regio om mee te gaan naar India?

Referenties


Tips, artikelen & klantervaringen