Marktonderzoek en -Oriëntatie


IndiaConnected helpt bedrijven om geïnformeerde beslissingen te nemen over hun marktentree in India. We helpen bedrijven die zich oriënteren op de mogelijkheden in India (Quick Scan) en bedrijven die al een uitgesproken idee hebben over hun kansen in India  (Marktonderzoek).

Waar moet u rekening mee houden als u de Indiase markt betreedt

Wij helpen u met vragen zoals:

 • Ik hoor regelmatig over de economische ontwikkelingen in India, welke kansen liggen er voor mijn bedrijf? Wat moet ik beslist weten om een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen over mogelijke vervolgstappen? 
 • Vanuit beursbezoeken en handelsmissies weet ik dat India kansen biedt, maar hoe ziet de markt er daadwerkelijk uit en welke regio’s zijn het meest relevant voor ons? 

 • Wat is de beste plek in India om te beginnen met het bedienen van de markt? Hoe vind ik in die regio een betrouwbare agent, distributeur of eigen vertegenwoordiger? 
 • Welke internationale en locale concurrenten zijn reeds actief op de Indiase markt binnen onze tak van sport? 
 • Wat zijn kansen of beperkingen voor mijn bedrijf in India vanuit de Indiase wet- en regelgeving? 

Quick Scan

Een quick scan biedt u een globaal beeld van de marktsituatie in uw industrie, sector of niche en schetst de mogelijkheden voor uw bedrijf in India. Op basis van een quick scan kunt u een onderbouwde Go / No Go beslissing nemen. Ook biedt een Quick Scan concrete suggesties voor de meest kansrijke vervolgstappen.

Marktonderzoek

Waar een Quick Scan stopt, begint een Marktonderzoek. Onze marktonderzoeken zijn echt maatwerk en bieden u een uitgebreid overzicht en diepgaand inzicht in de sectoren, niches en regio’s in India waar uw bedrijf wel of geen kans maakt. In onderling overleg bepalen we wat er precies onderzocht moet worden en welke informatie behoefte u heeft om de juiste beslissingen te makende en de meest effectieve marktentreestrategie te bepalen. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Concurrentieanalyse (internationale en lokale spelers)
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Omvang van de markt, trends & ontwikkelingen
 • Key succes factoren
 • Distributiekanalen
 • Producteisen en prijsanalyse
 • Geografische analyse
 • Prijsniveaus
 • Private versus publieke sector
 • Directe feedback van industry experts en/of potentiële klanten
 • Identificatie (long listing) van mogelijke agenten, distributeurs, klanten of partners. 

Hoe werkt IndiaConnected?

De partners van IndiaConnected zijn gedurende het hele proces uw aanspreekpunt. Tijdens een uitgebreid intakegesprek wordt uw exacte situatie en behoefte in kaart gebracht. De partners coördineren de onderzoekswerkzaamheden - die mede worden uitgevoerd door het team van IndiaConnected in Mumbai - en zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat dat zij altijd persoonlijk presenteren aan de klant.


Enkele van onze klanten zijn: