Audits


Monitoring en evaluatie (M&E) van uw organisatie in India?

Monitoring en evaluatie zijn afzonderlijke praktijken, gewijd aan de beoordeling van de algemene prestaties van uw partnerorganisatie. Monitoring is een systematische en langdurig proces dat informatie verzamelt met betrekking tot de voortgang van een geïmplementeerd project. Evaluatie is tijdgebonden en wordt uitgevoerd om te beoordelen of een project zijn doel heeft bereikt en heeft geleverd wat verwacht wordt volgens het oorspronkelijke plan.

De vragen die hierbij gesteld kunnen worden: Hoe betrouwbaar is het goede doel dat we ondersteunen in India? Is onze Indiase stichting wel effectief? Wat is de maatschappelijke impact van de ngo die we ondersteunen? Hoe kan de social impact van mijn MVO-programma in India worden vergroot? Het is onmogelijk om zulke vragen te beantwoorden vanuit Nederland. Zelfs tijdens een jaarlijks bezoek aan India komt u er moeizaam achter wat er speelt bij uw lokale partnerorganisatie. Hoe houdt u dan toch vinger aan de pols? 

Waarom Monitoring en Evaluatie?

IndiaConnected biedt onafhankelijke sociaal impactmetingen en evaluaties (niet-financiële M&E) van goede doelen, stichtingen en MVO-programma’s in India. Deze impact assessments of social audits verschaffen u inzicht in de maatschappelijke impact die uw partnerorganisatie maakt. Door het volgen van de ontwikkeling van het project kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk bepalen of en welke veranderingen aangebracht moeten worden en dienovereenkomstig handelen. De herziening van mijlpalen en de uiteindelijke resultaten van de projecten, helpt u verder ook bij besluitvorming over de verdere samenwerking.


Dit is onze werkwijze

De social audits worden uitgevoerd door Nederlands-Indiase experts die de lokale taal spreken in de regio waar u actief bent. Hierbij kan gedacht worden aan het volgende:

M&E/impactmeting: wat zijn de doelen van het project en wat zijn de eindresultaten? Wat waren de langetermijneffecten die zich hebben voorgedaan als gevolg van de uitgevoerde activiteiten? Dus, wat voor impact heeft het project gehad?

Voortgangsrapportages: visitatie op regelmatige basis. Dit helpt om te bepalen hoe de uiteindelijke output is bereikt.

Kwaliteitscontrole: kwaliteit valt niet achteraf te waarborgen. Regelmatige visitaties helpen om te bepalen of de gewenste kwaliteit geleverd wordt. Controles achteraf geven nooit de zekerheid dat er niets tussendoor glipt.

Alle rapportages, zowel de voortgangsrapportage als de eindrapportage worden afgesloten met een observatie en aanbevelingen voor eventuele verbeteringen.

Naast de persoonlijke benadering en maatwerk, maken we bij het uitvoeren van onze assessments gebruik van de database met tools, methodes en best practices van de Amerikaanse organisatie Foundation Center. De tools van Foundation Center worden gebruikt door gerenommeerde impactorganisaties zoals de Stichting Doen en de Bill & Melinda Gates Foundation.