overheden

Adviesraad: “Regering moet inzetten op India”

Rosenthal.jpeg

De Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) pleit voor meer samenwerking met India op het gebied van wetenschap en innovatie. Dat staat in het advies Focus op India dat de adviesraad onder voorzitterschap van Uri Rosenthal vandaag publiceert.

Kansrijk

Volgens Rosenthal speelt India een steeds sterkere rol op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. “Op veel terreinen bevindt India zich wereldwijd in de voorhoede. India biedt veel kansen. Het wordt tijd dat de Nederlandse overheid in navolging van veel van onze buurlanden de kennis- en innovatiesamenwerking met India intensiveert. Dat zal wederzijds profijt brengen voor kennis, handel en talent.”

Strategie

De adviesraad constateert niet alleen dat de Nederlandse regering meer moet doen om de kansen te benutten in India, maar geeft ook concrete aanbevelingen. Zo moet de Nederlandse overheid volgens het rapport gezamenlijk optrekken met bedrijven en kennisinstellingen en een duidelijke strategie formuleren. Als onderdeel van die strategie moeten er een aantal aandachtsgebieden worden geselecteerd, bijvoorbeeld biotechnologie, farmacie, elektronica en ICT.

Opkomende wereldmacht

Daarnaast is er wederzijds behoefte aan betere communicatie. Nederland moet meer doen om zich in India te positioneren als kennis- en innovatieland, want Nederland staat in India nauwelijks op de kaart. Andersom geldt hetzelfde: het besef dat India een sterk opkomende wereldmacht is leeft nog onvoldoende in de polder. De Nederlandse overheid kan dit verbeteren door meer door handels- en kennismissies te organiseren en betere samenwerking en afstemming te stimuleren tussen de verschillende stakeholders.

MKB in India

Ook adviseert de raad om meer aandacht te geven aan de kansen voor het MKB in India. Voor het midden- en kleinbedrijf is zakendoen in India vaak niet eenvoudig. Goede diplomatieke ondersteuning, het organiseren van specifieke op het MKB gerichte innovatiemissies, het verzorgen van marktstudies en het opzetten van living labs kunnen daarbij helpen.

Vragen? Neem contact op met de experts van IndiaConnected.


Zo sleep je een tender binnen in India

IndiaConnected wordt geregeld gevraagd om kennis te delen over India en/of commentaar te geven op ontwikkelingen in India. Voor Globe, het magazine van de Nederlandse exportvereniging EvoFenedex, schreef partner Maarten van der Schaaf over het binnenhalen van overheidstenders in India. 

Lees hieronder het hele artikel of download hier de digitale versie in pdf. 

Zo sleep je een tender binnen in India (1)
Zo sleep je een tender binnen in India (2)
Zo sleep je een tender binnen in India (3)