financiering

FAQ: Bankrekening openen in India

 
Bankrekening openen in India

1. Ik ben woonachtig in Nederland. Hoe open ik een bankrekening in India?

Als u woonachtig bent in Nederland kunt u geen bankrekening openen in India. Dit is alleen mogelijk voor mensen van Indiase afkomst, zoals Non-Resident Indians (NRI's), Person of Indian Origin (PIO's) en Overseas Citizens of India (OCI's). Als u niet onder een van deze categorieën valt, moet u in India woonachtig zijn om een account te openen. U bent woonachtig in India als u langer dan 182 dagen in de loop van het voorgaande boekjaar in India hebt gewoond. 

2. Ik ben een expat en woonachtig in India. Hoe open ik een bankrekening in India?

Nederlanders die langdurig in India verblijven kunnen een zogenaamde FA Resident Savings of Current Account openen bij een bank in India, op voorwaarde dat zij de nodige documenten (zie onder vraag 4) verstrekken. 

3. Hoe lang duurt het om een bankrekening in India te openen?

Gemiddeld duurt het 3-5 werkdagen mits alle documenten zijn bijgevoegd.  

4. Welke documenten heb ik nodig om een bankrekening in India te openen?

Indicatieve lijst van documenten die door de bank kunnen worden gevraagd: 

  • Geldig business of werkvisum

  • Pan-Kaart

  • Geldig paspoort met foto en handtekening als een identiteitsbewijs en leeftijdsbewijs

  • Adresbewijs in de vorm van een elektricitietsrekening die niet ouder is dan twee maanden. Sommige banken accepteren ook een PAN-kaart, een Aadahaar-kaart of een brief van de Nederlandse ambassade als adresbewijs. 

5. Hoe kies ik de juiste bank in India?

Adviesbureau IndiaConnected kan u helpen bij het kiezen van de juiste bank. Bij het kiezen van de bank letten we voor onze klanten op de volgende punten:

  • Hoe groot is de bank? Heeft de bank vestigingen in heel India? Is de bank internationaal actief?

  • Kunt u online bankieren bij deze bank?

  • Biedt de bank een breed scala aan producten die aansluiten op uw behoeften?

  • Heeft de bank een toegewijde relatiemanager?

6. Wat zijn de kosten voor het openen van de bankrekening in India?

De kosten verschillen van bank tot bank en zijn afhankelijk van de gekozen services. Voor de meeste bankrekeningen in India betaalt u maandelijks accountkosten. Daarnaast bent u verplicht een minimumsaldo op uw account aante houden.

7. Kan ik een Dollar/Euro bankrekening openen?

Ja, particulieren of bedrijven die buitenlandse valuta-inkomsten ontvangen en in India wonen, kunnen een zogenaamde Exchange Earners Foreign Currency Account (EEFC)-bankrekening openen. 

 8. Wat is het rentepercentage in India?

Dit varieert afhankelijk van het beleid van de betreffende bank, vergelijk de actuele rentepercentages hier.

9. Wat kan ik doen om valutarisico's in India te minimaliseren?

U kunt uw kapitaal op een EEFC-account aanhouden. U kunt ook kiezen om Forward Contract Booking (FCB) met uw bank aan te gaan om dagelijkse schommelingen van de tarieven te voorkomen. FCB is een contract tussen u en de bank waarbij u ermee instemt om op een specifieke datum in de toekomst een bepaald bedrag aan valuta om te ruilen, tegen een vooraf overeengekomen wisselkoers.

10. Hoe repatrieer ik geld van India naar mijn bankrekening in Nederland?

Om te repatriëren, moet u de vereiste repatriëringsformulieren invullen en ondersteundende documenten aanleveren. Adviesbureau IndiaConnected kan u hierbij ondersteunen.

 

Financiering van uw bedrijf in India: dit zijn uw opties

 

Heeft u een vestiging in India of overweegt u een dochterbedrijf op te zetten in India? De financiering van uw Indiase onderneming is vaak een heikel punt. Welke strategische opties heeft u en met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden?

Financiering van uw bedrijf in India

Startkapitaal
De financieringsopties voor uw Indiase onderneming zijn afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf in India. De meest voorkomende rechtsvorm is de Pvt. Ltd. – vergelijkbaar met de Nederlandse BV – ofwel voor 100% eigendom van het Nederlandse moederbedrijf ofwel in een joint venture met een Indiaas bedrijf als mede-eigenaar. Bij de oprichting wordt bepaald met welk kapitaal de onderneming zal starten door het aantal aandelen dat wordt uitgegeven. Het minimum startkapitaal van een onderneming in India is bij wet vastgesteld op 100.000 INR (1 lakh). Veel ondernemingen kiezen ervoor om dit minimum startkapitaal in te leggen, maar het inbrengen van meer kapitaal bij aanvang kan een oplossing bieden voor financieringvraagstukken in de toekomst. Het inbrengen van werkkapitaal in een later stadium is namelijk aan meer regels onderhevig.

Werkkapitaal
Heeft u werkkapitaal nodig in India? Een snelle en eenvoudige manier om werkkapitaal aan te trekken is door geplande export van producten of diensten vooraf te factureren aan het moederbedrijf. De dochteronderneming mag diensten factureren die zij levert of die zij voornemens is in de nabije toekomst te  leveren (voorfacturatie) aan het Nederlandse moederbedrijf. Een voordeel van voorfacturatie is dat het snel de nodige cashflow voor het Indiase bedrijf kan genereren. In het geval van een joint venture met een Indiase partner is financiering middels (voor)facturatie afhankelijk van de afspraken tussen de twee JV partners. 

Lening voor Indiase entiteit
Heeft uw Indiase dochteronderneming kapitaal nodig om in India investeringen te doen? Daarvoor zijn  verschillende opties, maar geen van die  opties is makkelijk, snel of goedkoop. Het dochterbedrijf kan een lening aangaan bij het moederbedrijf in Nederland, maar dit is alleen mogelijk onder een zogenaamde External Commercial Borrowing constructie (ECB). Het aanvragen van een ECB is een bureaucratisch en tijdrovend proces, maar heeft een groot voordeel: de rente op een ECB-lening aan een Indiase partij is gebaseerd op LIBOR + een opslag van maximaal 300 basispunten.

Wilt u externe financiering aantrekken? Bij uw Nederlandse bank kunt u doorgaans niet terecht voor een lening voor uw Indiase bedrijf. Er is wel een tussenoplossing mogelijk waarbij een lening wordt verstrekt door een Indiase bank gebaseerd op garantstellingen van Nederlandse banken, het Nederlandse moederbedrijf en het Dutch Good Growth Fund (DGGF). DGGF is een fonds van de Nederlandse overheid dat het MKB helpt met de financiering van hun activiteiten in opkomende economieën. Dit kan gaan om activa, maar ook om werkkapitaalfinanciering of het voorfinancieren van Indiase toeleveranciers. Hiervoor kunnen MKB-bedrijven een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit kan vanaf 500.000 tot € 10 miljoen euro. DGGF vult private investeringen aan door garanties en directe (co-)financiering met terugbetaalverplichting, zoals leningen en participaties in projecten. Let wel: het betreft hier geen subsidies, maar leningen of garanties tegen een marktconform tarief.

Financieren in India
Bij Indiase banken kunt u ook een lening krijgen, maar de enorm hoge rentetarieven maken deze optie zelden aantrekkelijk of haalbaar. Rentetarieven op krediet van lokale Indiase banken begint bij 10-12% en kan makkelijk oplopen tot boven de 15%. Alleen met een cash deposit als garantie kan in sommige gevallen een lager tarief onderhandeld worden. Behalve de torenhoge rentekosten vragen Indiase banken standaard om onderpand als u een lening wilt aanvragen. Om het papierwerk met de bank te organiseren heeft u een lokale consultant nodig. Daarnaast betaalt u de bank nog een administratiefee van gemiddeld 1%. Bij lokale banken kunt u op deze manier maximaal 1 à 2 miljoen euro aantrekken. Als u meer kapitaal nodig heeft kunt u bij meerdere banken tegelijk aankloppen die als een consortium een lening kunnen verstrekken. Uiteraard maakt dit het verkrijgen van de lening alleen nog maar complexer en duurder. Kortom, lenen bij een Indiase bank is eigenlijk alleen een optie als de geldnood van de Indiase vestiging ontzettend hoog is en er een vrijwel zekere en substantiële return on investment plaats gaat vinden door het aangaan van de lening.

Ontwikkelingsbanken
Welke opties zijn er verder nog? Voor projecten die door de Indiase overheid worden gesteund kunt u terecht bij ontwikkelingsbanken, zoals IFC (Wereldbank) en de Asian Development Bank. Daarnaast kunnen Chinese banken een optie zijn, al stellen deze vaak de voorwaarde dat de lening wordt besteedt aan producten of diensten van Chinese (staats)bedrijven.

Extra aandelen uitgeven 
De derde optie om financiering aan te trekken is het uitgeven van extra aandelen in de Indiase onderneming. Het vergroten van het aandelenkapitaal is een relatief duurzame, formele en geïnstitutionaliseerde manier om het Indiase dochterbedrijf te laten groeien. Bovendien geeft dit richting de buitenwereld een signaal dat de moederonderneming serieus bezig is met het ontwikkelen van de diensten of producten van de dochteronderneming in India. Er kleven twee nadelen aan dit traject. Het uitgeven van nieuwe aandelen is een bureaucratisch en tijdrovend proces en kan dus niet op korte termijn worden geregeld. Bij acute cashflowproblemen biedt dit dus geen soelaas. Een ander mogelijk nadeel van het vergroten van het aandelenkapitaal is dat het eigenaarschap van de onderneming hiermee kan wordt beïnvloed, zeker bij JV’s met Indiase partners.

 

 

 

Nederlandse technologie naar India met DHI-subsidie

 

In India geldt meer dan elders: zien is geloven. Dat geldt zeker voor kostbare technologie. Dat is lastig voor Nederlandse bedrijven die de Indiase markt op willen met hun hoogwaardige technologische producten en machines. De Nederlandse overheid erkent deze uitdaging en ondersteunt Nederlandse mkb-ondernemingen met de zogenaamde DHI-subsidie. DHI staat voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringvoorbereidingsstudies.

De mixmachine van machinefabriek Lindor aan het werk bij de Indiase snackproducent Haldiram's

De mixmachine van machinefabriek Lindor aan het werk bij de Indiase snackproducent Haldiram's

Dus wilt u uw technologie, machine of dienst demonstreren in India? Wilt u onderzoek doen naar de commerciële of technische haalbaarheid van een specifiek project in India? Of overweegt u te investeren in een fabriek, een joint venture of een lokaal kantoor in India? Dan maakt u wellicht aanspraak op DHI-subsidie.

Financieringsmogelijkheden bespreken voor uw marktentree in India? Neem dan contact met ons op!