Werkgevers

Zo haalt u Indiase medewerkers naar Nederland

Wilt u Indiase werknemers in dienst nemen? Of Indiase medewerkers tijdelijk naar Nederland halen om hen hier te laten meewerken op uw projecten? Dan moet u zich bij de IND laten erkennen als referent. Dat werkt zo.

Visa voor werknemers uit India

Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Wanneer u een buitenlandse werknemer aanneemt bent u de referent voor deze werknemer. U kunt voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn.

Voordelen erkenning

Als werkgever kunt u zich bij de IND laten erkennen als referent. Erkenning als referent heeft een aantal voordelen:

  • De IND behandelt uw aanvragen sneller: op een volledig ingediende aanvraag wordt meestal binnen 2 weken beslist.

  • Minder bewijsstukken: u hoeft minder bewijsstukken mee te sturen met de aanvraag. Een eigen verklaring dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden is meestal voldoende.

  • U kunt gebruik maken van een speciaal e-mailadres bij vragen.

  • U kunt gebruik maken van het Portaal Zakelijk voor het indienen van digitale aanvragen.

Kennismigranten en onderzoekers uit India
Om kennismigranten en onderzoekers in dienst te nemen, moet uw organisatie zijn erkend door de IND. Om erkend te worden als referent moet uw organisatie een betrouwbare partner zijn voor de IND. Na erkenning wordt uw organisatie vermeld in het openbaar register erkende referenten. Een erkenning is gekoppeld aan een rechtspersoon met bijbehorend KvK-nummer. 

Uitzonderingen
Erkenning is niet verplicht voor het in dienst nemen van buitenlandse werknemers voor overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU), arbeid in loondienst, Europese blauwe kaart, lerend werken en seizoenarbeid. Een niet-erkende referent is wel verplicht om op grond van zijn informatieplicht wijzigingen aan de IND door te geven.

Voorwaarden
Om erkend referent te worden, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Er is een aantal voorwaarden dat geldt voor alle erkende referenten. Wilt u erkenning aanvraag voor het in dienst nemen van onderzoekers volgens richtlijn (EU) 2016/801, dan gelden daarnaast één van de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Uw instelling is een publieke onderzoeksinstelling zoals bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onder b, Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen en hanteert functieprofielen onder de functiefamilie 'onderzoek en onderwijs' voor onderzoekers in loondienst.

  • Uw instelling is een publieke onderzoeksinstelling en is opgenomen in de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

  • Uw instelling is een particuliere onderzoeksinstelling die is opgenomen in het National Academic Research and Collaboration System (Narcis).

  • Uw instelling is een particuliere onderzoeksinstelling waaraan een S&O-verklaring (Speur- en Ontwikkelingswerk) is afgegeven op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

Voor de erkenning voor arbeid zijn geen aanvullende voorwaarden.

Kosten
De aanvraag erkenning als referent kost € 3927. In het geval dat uw onderneming een start-up of een kleine onderneming met maximaal 50 personen is bedrgaen de kosten voor erkenning als referent € 1963.

Meer weten: https://ind.nl/werk/werkgever/Paginas/Erkenning_als_referent.aspx

Dit moet u weten voordat u personeel aanneemt in India

Bent u voor uw Indiase vestiging op zoek naar nieuw personeel? Dan kunt u deze vijf tips van Jos van Haaren, voormalig onderzoeksdirecteur bij Philips in Bangalore, vast goed gebruiken.

1. Competitie
“De arbeidsmarkt in Bangalore is zeer competitief. Vrijwel alle Fortune 500 bedrijven hebben een automatisering- of onderzoeksafdeling in het Indiase Silicon Valley. Tegelijkertijd barst het van de excellente mensen. De uitblinkers van de Indiase topuniversiteiten komen massaal naar deze stad. Dat maakt Bangalore enorm dynamisch.

2. Uitdaging
“Als werkgever is het soms lastig om met de beste studenten van India te werken. Enerzijds wil je respect tonen en erkenning geven voor wat mensen bereikt hebben. Anderzijds is een baan bij Philips of een andere multinational niet de finish. Voor ons begint het dan pas. Daarom moet je ervoor zorgen dat je mensen blijven leren en uitgedaagd worden.”

3. Loonkosten
“Terwijl het kennis- en denkniveau vergelijkbaar is met onze mensen in Eindhoven, liggen de salarissen in Bangalore flink lager. Hoewel de loonkosten stijgen door de strijd om talent, heeft India zeker nog tien jaar een loonkostenvoordeel.”

4. Ervaring
“In Bangalore neemt Philips doorgaans geen mensen aan die net pas van de universiteit komen. We kiezen liever voor mensen met werkervaring. Dan hebben ze de elementaire zaken over werken in de industrie al geleerd bij hun eerste werkgever.”

5. Expats
“In India is het vaak niet helemaal duidelijk hoe de vork in de steel zit. Als je dat vervelend vindt, kost werken in India veel energie. Maar als je daarmee om kunt gaan, dan is het eigenlijk ook heel leuk. Als buitenlands bedrijf of medewerker moet je je afvragen of je kunt gedijen in zo’n omgeving.

Interessant? Misschien is de workshop 'Effectief communiceren met Indiërs' ook iets voor u!