Omzet met impact

Verantwoord ondernemen in India

Wilt u duurzaam en eerlijk inkopen, produceren of handelen in India? Daarvoor introduceert MVO Nederland het programma ‘Omzet met impact’. Het programma, dat wordt ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, stimuleert duurzame handel en draagt bij aan de Sustainable Development Goals. 

 
MVO in India
 

Duurzame handel met India
Nederlandse ondernemers die zakendoen met India zien veel kansen voor duurzame handel, zo blijkt uit recent onderzoek van MVO Nederland (Thermometer 2016). Zij willen ook graag verantwoord ondernemen, maar hebben moeite dit concreet te maken. Tegelijk willen veel handelspartners in India graag investeren in MVO, maar missen ze de financiële middelen en zekerheid om dat te doen.

Matchmaking
MVO Nederland koppelt kleine coalities van ondernemers in Nederland en India aan elkaar. Na onderzoek naar veelbelovende marktkansen in India, wordt met de ondernemers een plan opgesteld voor het realiseren van duurzame en eerlijke handels- en investeringsrelaties. Bedrijven moeten daarin minimaal voldoen aan de OESO-richtlijnen en zoveel mogelijk bijdragen aan de Sustainable Development Goals. MVO Nederland richt zich vooral op innovatieve businessplannen. Denk aan circulaire kledingproductie, duurzame fruitteelt waarbij de bodemkwaliteit verbetert of slimme oplossingen om afvalproblematiek te lijf te gaan. De focus ligt op de sectoren agrifood, textiel, leer, ICT, toerisme, chemie en de maritieme sector.

MVO Nederland en IndiaConnected
MVO Nederland is het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Samen met bedrijven worden projecten gestart die bijdragen aan een nieuwe economie, die klimaatneutraal is, waar afval niet bestaat en waarin ieder talent telt. Momenteel zijn er ruim 2.300 partners aangesloten, bestaande uit zowel startups, ZZP-ers, MKB’ers als grote multinationals. IndiaConnected is officieel partner van MVO Nederland.

Meer weten? We horen graag van u!