Dit moet u weten over de Goods and Services Tax (GST) in India

 

De invoering van de Goods and Services Tax (GST) is de grootste belastinghervorming in India ooit. De belastinghervorming is goed voor ondernemers en daarmee gunstig voor het investeringsklimaat en de Indiase economie. Alles wat u moet weten over de Goods and Services Tax leest u hieronder in negen vragen en antwoorden. 

Foto: GBO

Foto: GBO

1. Wat is er mis met het bestaande belastingsysteem in India?

Het belastingsysteem in India bestaat uit een opeenstapeling van indirecte belastingen, accijnzen en opslagen die niet alleen op nationaal niveau, maar ook  op deelstaatniveau en zelfs op stadsniveau worden geheven. Dat heeft allerlei nadelen, niet in de laatste plaats voor de Indiase belastingdienst zelf die veel belastinginkomsten misloopt, omdat het chaotische systeem belastingontduiking en corruptie relatief eenvoudig maakt. Maar ook ondernemers en investeerders is het Indiase belastingsysteem een doorn in het oog. De opeenstapeling van belastingen zorgt voor veel papierwerk en veel tijdsverlies in de productie- en transportketen. Bovendien wordt de handel tussen deelstaten erdoor bemoeilijkt, omdat bij de grenzen van deelstaten producten moeten worden gecontroleerd en belasting moet worden betaald. Op de ranglijst van de Wereldbank die de eenvoud van het belastingstelsel wereldwijd bijhoudt staat India op de 157ste plek. Kortom, hoog tijd voor verandering!

2. Wat houdt de Goods and Services Tax (GST) precies in?

De Goods and Services Tax is een gecentraliseerde omzetbelasting voor heel India, vergelijkbaar met het Nederlandse BTW-systeem. Alle belastingen per productsoort zijn hierin verenigd en worden op nationaal niveau geheven in New Delhi. Om de GST in te voeren was een grondswetwijziging nodig. Na ruim tien jaar politieke discussies werd op 3 augustus 2016 de wet door het Indiase Lagerhuis goedgekeurd. De wet treedt naar verwachting op 1 juli 2017 in werking. De invoering van de GST wordt alom gezien als een grote stap voorwaarts voor de Indiase economie. Premier Narendra Modi laat hiermee zien dat hij in staat is om consensus te bereiken en grote economische hervormingen door kan voeren. Zelf sprak hij op Twitter van een “historisch moment”.

3. Wat zijn de voordelen van de Goods and Services Tax?

De lijst met voordelen van een gecentraliseerde omzetbelasting is lang. Allereerst vereenvoudigt de GST het logge belastingstelsel enorm. Daarnaast maakt de GST het mogelijk om van India daadwerkelijk een interne markt te maken waarin vrij verkeer van goederen tussen deeltstaten realiteit wordt. Vooral voor kleine bedrijven wordt het hierdoor makkelijker om buiten hun deelstaatgrenzen te groeien. Belastingontduiking wordt moeilijker, waardoor compliance verbetert en de opbrengsten voor de Indiase schatkist stijgen. Bovengenoemde voordelen leiden weer tot positieve macro-economischeeffecten: zakendoen in India wordt makkelijker, (buitenlandse) investeringen nemen toe en de Indiase economie zal sneller groeien.

4. Zijn er ook nadelen aan de GST?

De GST is verre van perfect. De federale overheid en de deelstaten zullen de nieuwe omzetbelasting gezamenlijk beheren en uitvoeren. Hierdoor ontstaan alsnog 38 verschillende belastingen: een apart GST voor alle 29 deelstaten en de zeven “union territories”, een federale GST en een geïntegreerde GST voor leveringen van producten en diensten tussen staten. Volgens The Economist is er dan ook geen sprake van een daadwerkelijke eenwording van het Indiase belastingstelsel, maar betreft het wel een versimpeling van het huidige chaotische belastingensysteem. Daarnaast hoeven sommige sectoren, zoals alcohol, vastgoed en olie en gas, geen GST te betalen, waardoor de overheid veel inkomsten misloopt. Daarnaast kunnen bepaalde producten flink duurder worden als gevolg van de nieuwe GST. Er zijn dan ook zorgen over de inflatie. Ook zal de samenwerking tussen de federale overheid en de staten op de proef worden gesteld bij de verdeling van de belastingopbrengsten. Daarnaast zal de beginfase gegarandeerd voor problemen zorgen. Volgens verschillende onderzoeken is slechts 20% van de bedrijven voorbereid op de invoering van het nieuwe belastingstelsel.

5. Hoe moeten ondernemers hun omzetbelasting aangeven onder GST?

Het Indiase softwarebedrijf Infosys werkt momenteel aan de electronische infrastructuur om het heffen van GST mogelijk te maken. Op de online portal kunnen bedrijven zich registreren, aangifte doen en betalingen maken. Naar verwachting zullen zo’n 7,5 miljoen bedrijven zich moeten registreren.

6. Wat gaan bedrijven er verder concreet van merken?

Aangezien de belastingtarieven momenteel per staat verschillen is de productie in de ene deelstaat en de verkoop in een andere deelstaat in India vaak lastiger dan binnen de Europese Unie. De lange rijen met vrachtwagens die bij de Europese grenzen stonden voor de Europese eenwording staan er nog altijd aan de Indiase deelstaatgrenzen. Dat gaat allemaal verdwijnen met de komst van de GST, waarbij de deelstaten in feite afspreken allemaal hetzelfde belastingpercentage te heffen. Hierdoor kunnen bedrijven hun distributie vanuit een centraal landelijk opslagpunt organiseren – en hoeven ze dat niet in elke deelstaat apart op te zetten. 

7. Welke deelstaten gaan hiervan profiteren?

De GST verlegt de belastingplicht van de producent naar de consument van goederen en diensten. Dat is in principe ongunstig voor producerende deelstaten als Gujarat en Maharashtra die hierdoor minder belasting kunnen innen. Staten met veel inwoners, zoals Bihar en Bengal, zullen meer belasting binnen krijgen. Anderzijds trekken producerende staten veel werknemers uit andere staten aan, waardoor het aantal consumenten in die staten toeneemt.

8. Wat zal de impact van GST zijn op het algemene prijsniveau in India?

Dat hangt af van het product of de dienst. In de onderhandelingen tussen de federale overheid en de deelstaten zijn er verschillende GST-tarieven afgesproken voor verschillende producten, variërend van 4 procent op goud tot 26 procent of meer op luxegoederen voor de middenklasse. Verder zijn er aparte categorieën van 6, 12 en 18 procent. De basisbehoeften voor de onderklasse worden ontzien van belasting. Met de verschillende tarieven wordt geprobeerd de prijzen zoveel mogelijk gelijk te houden. Tegelijkertijd maakt dit het belastingsysteem alsnog vrij complex.

9. Wat is de impact op het Nederlandse bedrijfsleven dat actief is in India? 

De invoering van GST is vooral belangrijk voor alle Nederlandse bedrijven met een eigen vestiging, een joint venture of een andersoortige verkooporganisatie in India. Zij zullen profiteren van dezelfde voordelen als Indiase bedrijven: minder papierwerk, lagere administratiekosten. Of de prijs van hun product of dienst verandert hangt af van de belastingcategorie (zie 8.) waarin ze vallen. Voor Nederlandse bedrijven die enkel exporteren naar India heeft de belastinghervorming nauwelijks impact. Wel is het belangrijk om te begrijpen welke impact de invoering van GST heeft op uw Indiase distributeur of importeur. Het nieuwe belastingpercentage kan immers prijswijzigingen veroorzaken. Ook importeurs merken waarschijnlijk weinig van de belastinghervorming.

Meer weten over GST, corporate tax of dividendbelasting in India? Of andere fiscaal-juridische vragen? Neem contact op met IndiaConnected!  

 

Zo voorkomt u een zakelijk conflict in India

 

India biedt enorme zakelijke mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven, maar ondernemers moeten wel goed voorbereid te werk gaan. Vijf tips om zakelijke mislukkingen en conflicten te voorkomen.

Foto: Door

Foto: Door

1. Weet met wie u in zee gaat
Het is aan te raden om grondig achtergrondonderzoek uit te voeren naar de partij waar u in India zaken mee wilt doen. Wat is hun reputatie in de markt? Wie zijn hun belangrijkste klanten? Hoe ziet het management team eruit? Zijn dat ook de aandeelhouders? Staan er rechtszaken open of wordt het bedrijf aangeklaagd? Zijn er in het verleden juridische conflicten geweest? Deze informatie is publiek beschikbaar en kan door gespecialiseerde Indiase partijen inzichtelijk worden gemaakt.

2. Check de ervaringen van internationale klanten
De vraag die je als exporteur altijd moet stellen aan Indiase afnemers is of ze vaker zakendoen met internationale (Westerse) bedrijven. Dat zegt iets over de mentaliteit en professionaliteit van het bedrijf. Geloof de Indiase partij niet op hun woord, maar check ook bij de Westerse partij of het klopt en hoe de samenwerking is verlopen.

3. Schakel tijdig een Indiase jurist in
Zorg dat u samenwerkingsdocumenten laat opstellen en laat checken door een gespecialiseerde Indiase jurist. Wacht niet op een contractvoorstel van de Indiase partij, maar stel samen met een Indiase jurist uw eigen contract op. Laat daarna uw Indiase zakenpartner hiernaar kijken en voer samen eventuele wijzigingen door in een tweede herzieningsronde. Een dergelijke, grondige aanpak verzekert betrokkenheid van beide partijen en levert een overeenkomst op die rekening houdt met de Indiase context. 

4. Intellectueel eigendom
India heeft zeer omvangrijke wetgeving omtrent intellectueel eigendom. Dit omvat alle aspecten waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen: van copyright en trademarks tot en met industrieel design en handels- en merknamen. Voor Nederlandse ondernemers zijn er dan ook tal van mogelijkheden om hun intellectueel eigendom in India goed te beschermen.  Zorg er voor dat je altijd goede contractsjablonen hebt met sterke clausules die intellectueel eigendom (IE) adresseren en beschermen. Een goede voorbereiding en contractuele bescherming van uw intellectueel eigendom helpt enorm in geval van escalatie.

5. Relatie, relatie, relatie
Ten slotte is er – naast de formele beschermingsmaatregelen die u moet nemen – geen effectievere manier voor het voorkomen van zakelijke conflicten dan het creëren van een goede, persoonlijke zakenrelatie. Wanneer u een goede verstandhouding heeft met uw Indiase zakenpartner zullen conflicten zelden escaleren via formele routes.

 

Indiase zuivelgigant zoekt Nederlandse technologie

 

Amul is de FrieslandCampina van India. Het grote verschil? Bij de Indiase zuivelcooperatie zijn ruim drieënhalf miljoen boeren aangesloten – driehonderd keer zoveel als het ledenaantal van FrieslandCampina. Toch zorgen de Nederlandse boeren samen voor ruim acht miljard euro omzet, terwijl Amul jaarlijks ‘slechts’ drie miljard euro omzet.

Afbeelding: Amul

Afbeelding: Amul

Logisch dat Amul-topman Rupinder Singh Sodhi geregeld op bezoek komt in Nederland om technologie aan te trekken en kennis in te winnen. “Het is altijd weer indrukwekkend om al die kassen te zien vanuit het vliegtuig,” zegt Sodhi in gesprek met IndiaConnected. “Nederland slaagt erin om enorm veel voedsel te produceren op een heel klein stukje land. Die kennis en technologie kunnen we in India goed gebruiken.”

De uitdagingen in de Indiase voedselsector zijn gigantisch, weet Sodhi. “De productiviteit van boeren is laag en slechts een klein deel van de voedselproductie wordt professioneel verwerkt en verpakt, waardoor de verliezen groot zijn. Daarnaast loopt de distributie tussen platteland en stad moeizaam.” Ondertussen neemt de vraag naar voedsel alleen maar toe, waardoor de prijzen stijgen. Sodhi: “Op al die fronten liggen er grote kansen voor Nederlandse partijen.”

Mr. Rupinder Singh Sodi - CEO Amul

Mr. Rupinder Singh Sodi - CEO Amul

In de zuivelsector is Sodhi vooral op zoek naar betaalbare technologie die op dorpsniveau kan worden ingezet. “Jonge boeren willen niet meer met de hand melken, ook niet als ze maar een paar koeien hebben. Daarom zijn we op zoek naar betaalbare melkmachines.” Ook is Sodhi op zoek naar machines om de kwaliteit van melk op dorpsniveau te testen. “We betalen boeren per liter en op basis van de hoeveelheid proteïne in hun melk. Veel boeren proberen daarmee te sjoemelen door water of plantaardige olie toe te voegen aan hun melk. We hebben nog geen betaalbare machine gevonden om daarop te controleren.” Sodhi beseft dat er op zulke machines geen enorme marges zitten, maar wijst op de schaal van de markt. “Wij kopen in bij 18 duizend dorpscoöperaties. In heel India zijn er meer dan 150 duizend.”

Daarnaast wil Amul, na de recente marktentree in de Verenigde Staten, ook de Europese markt gaan bedienen met typische Indiase zuivelproducten zoals ghee en paneer. “We mogen niet exporteren uit India. Daarom zijn we op zoek naar een zuivelproducent die onze producten in Nederland wil gaan maken. Wij gaan het dan zelf vermarkten.”

Wilt u de CEO van Amul persoonlijk ontmoeten in Nederland? Neem contact op met IndiaConnected!