Nieuwe ambassadeur in India richt zich vooral op business

 

De politieke relatie tussen India en Nederland is uitstekend. Marten van den Berg, de nieuwe Nederlandse ambassadeur in India, houdt zich vooral bezig met de sociaal-economische samenwerking tussen Nederland en India. “We proberen optimale omstandigheden te creëren voor Nederlandse bedrijven om te investeren in India.”

Ambassadeur Marten van den Berg (foto: NL Ambassade New Delhi)

Ambassadeur Marten van den Berg (foto: NL Ambassade New Delhi)

Geen vreemde

De nieuwe Nederlandse ambassadeur in New Delhi is bepaald geen vreemde in India. Dertig jaar geleden bezocht Marten van den Berg India al als toerist. “Ik kwam midden in de nacht aan op het oude vliegveld van Delhi,” herinnert hij zich. “Ook toen barstte het al van de mensen, maar de armoede was een stuk groter dan tegenwoordig.” Het afgelopen decennia leidde Van den Berg geregeld handelsmissies naar het subcontinent vanuit het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. “Ik denk dat ik in totaal zo’n vijftien keer in India ben geweest.” 

Flinke omslag

Nu ambassadeur Van den Berg in India woont, bevalt hem dat uitstekend. “De diversiteit van het land, de fascinerende cultuur, de hartelijkheid van de mensen: India is een geweldig land.” Zijn functie als ambassadeur, voor het eerst in zijn carrière, betekent wel een flinke omslag. “We leiden hier een totaal ander leven dan in Den Haag. Werk en privé lopen door elkaar heen: in de residentie in New Delhi worden voortdurend allerlei sociale activiteiten en inhoudelijk workshops georganiseerd.” Daarnaast is de ambassadeur veel op pad. Mumbai, Chennai, Hyderabad, Lucknow, Bangalore. “En in december was ik in Odisha bij het WK Hockey. Helaas verloor Nederland de finale.”

Medewerkers van de Nederlandse Ambassade in New Delhi (foto: NL Ambassade New Delhi)

Medewerkers van de Nederlandse Ambassade in New Delhi (foto: NL Ambassade New Delhi)

Economische samenwerking centraal

Van den Berg houdt zich voornamelijk bezig met het verbeteren van de sociaal-economische samenwerking tussen India en Nederland. “Dat vormt het hart van onze agenda, want heikele politieke issues zijn er niet.” In die sociaal-economische samenwerking staan de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties  centraal. Deze zogenaamde SDG’s vormen niet alleen de leidraad voor Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar zijn ook het uitgangspunt van de Indiase overheid. Van den Berg: “Beide landen hebben echt een gezamenlijke agenda om bijvoorbeeld honger de wereld uit te helpen, betaalbare en schone energie te realiseren, gender gelijkheid te bevorderen en voor schoon water te zorgen. Het is geen eenrichtingsverkeer.”

Nederland en India hebben elkaar zoveel te bieden.

Business case

Welke rol speelt de Nederlandse ambassade in New Delhi daarbij? “Wij brengen bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar en ontwikkelen samen business cases waar partijen op in kunnen stappen,” zegt Van den Berg. “Het afvalprobleem in Indiakan worden aangepakt met Nederlandse kennis op gebied van recycling en het winnen van energie uit afval. Met behulp van Nederlandse expertise kunnen we ook een bijdrage leveren aan betaalbare gezondheidszorg voor alle Indiërs. En Nederlandse instituten als de TU Delft en Deltares kunnen ook heel goed helpen bij het voorkomen van overstromingen zoals vorig jaar in Kerala.” De vraag is: hoe zorg je ervoor dat Nederlandse bedrijven en instellingen dat ook daadwerkelijk doen? “Wij proberen optimale omstandigheden te creëren voor bedrijven om te investeren in India. Dat doen we door hen met de juiste partijen in contact te brengen, maar soms ook door risicokapitaal te verstrekken. Wanneer er een goede business case ligt, zijn private investeerders best bereid om in te stappen, merken we.” 

Investeringsklimaat

Het investeringsklimaat in India is onder de huidige Indiase regering stevig verbetert, blijkt uit de Ease of Doing Business Index van de Wereldbank. Van den Berg plaatst wel een kanttekening bij die lijst. “De Wereldbank meet alleen in New Delhi en Mumbai. De verschillen binnen India zijn groot.” Bovendien is het de vraag of het hervormingsbeleid van de huidige regering de komende jaren wordt doorgezet: over een paar maanden gaat India naar de stembus. “De oppositie doet het beter dan vorig jaar werd verwacht, maar het lijkt erop dat regeringspartij BJP alsnog zal winnen. Maar je weet het nooit, in de laatste maanden voor de verkiezingen kan er nog van alles gebeuren. Het wordt spannend.”

Jaarlijkse bezoek

Van den Berg denkt niet dat een eventuele machtswisseling in New Delhi veel invloed zal hebben op de samenwerking tussen Nederland en India. “De relatie tussen Nederland en India is al jaren uitstekend. Premier Rutte was in 2015 en 2018 in India en Modi bezocht Nederland in 2017. Ze hebben afgesproken om elkaar jaarlijks te ontmoeten. Het lijkt me verstandig om daaraan vast te houden: Nederland en India elkaar zoveel te bieden hebben.”

 

FAQ: Bankrekening openen in India

 
Bankrekening openen in India

1. Ik ben woonachtig in Nederland. Hoe open ik een bankrekening in India?

Als u woonachtig bent in Nederland kunt u geen bankrekening openen in India. Dit is alleen mogelijk voor mensen van Indiase afkomst, zoals Non-Resident Indians (NRI's), Person of Indian Origin (PIO's) en Overseas Citizens of India (OCI's). Als u niet onder een van deze categorieën valt, moet u in India woonachtig zijn om een account te openen. U bent woonachtig in India als u langer dan 182 dagen in de loop van het voorgaande boekjaar in India hebt gewoond. 

2. Ik ben een expat en woonachtig in India. Hoe open ik een bankrekening in India?

Nederlanders die langdurig in India verblijven kunnen een zogenaamde FA Resident Savings of Current Account openen bij een bank in India, op voorwaarde dat zij de nodige documenten (zie onder vraag 4) verstrekken. 

3. Hoe lang duurt het om een bankrekening in India te openen?

Gemiddeld duurt het 3-5 werkdagen mits alle documenten zijn bijgevoegd.  

4. Welke documenten heb ik nodig om een bankrekening in India te openen?

Indicatieve lijst van documenten die door de bank kunnen worden gevraagd: 

  • Geldig business of werkvisum

  • Pan-Kaart

  • Geldig paspoort met foto en handtekening als een identiteitsbewijs en leeftijdsbewijs

  • Adresbewijs in de vorm van een elektricitietsrekening die niet ouder is dan twee maanden. Sommige banken accepteren ook een PAN-kaart, een Aadahaar-kaart of een brief van de Nederlandse ambassade als adresbewijs. 

5. Hoe kies ik de juiste bank in India?

Adviesbureau IndiaConnected kan u helpen bij het kiezen van de juiste bank. Bij het kiezen van de bank letten we voor onze klanten op de volgende punten:

  • Hoe groot is de bank? Heeft de bank vestigingen in heel India? Is de bank internationaal actief?

  • Kunt u online bankieren bij deze bank?

  • Biedt de bank een breed scala aan producten die aansluiten op uw behoeften?

  • Heeft de bank een toegewijde relatiemanager?

6. Wat zijn de kosten voor het openen van de bankrekening in India?

De kosten verschillen van bank tot bank en zijn afhankelijk van de gekozen services. Voor de meeste bankrekeningen in India betaalt u maandelijks accountkosten. Daarnaast bent u verplicht een minimumsaldo op uw account aante houden.

7. Kan ik een Dollar/Euro bankrekening openen?

Ja, particulieren of bedrijven die buitenlandse valuta-inkomsten ontvangen en in India wonen, kunnen een zogenaamde Exchange Earners Foreign Currency Account (EEFC)-bankrekening openen. 

 8. Wat is het rentepercentage in India?

Dit varieert afhankelijk van het beleid van de betreffende bank, vergelijk de actuele rentepercentages hier.

9. Wat kan ik doen om valutarisico's in India te minimaliseren?

U kunt uw kapitaal op een EEFC-account aanhouden. U kunt ook kiezen om Forward Contract Booking (FCB) met uw bank aan te gaan om dagelijkse schommelingen van de tarieven te voorkomen. FCB is een contract tussen u en de bank waarbij u ermee instemt om op een specifieke datum in de toekomst een bepaald bedrag aan valuta om te ruilen, tegen een vooraf overeengekomen wisselkoers.

10. Hoe repatrieer ik geld van India naar mijn bankrekening in Nederland?

Om te repatriëren, moet u de vereiste repatriëringsformulieren invullen en ondersteundende documenten aanleveren. Adviesbureau IndiaConnected kan u hierbij ondersteunen.

 

Personeel in India: Dit zijn de regels waaraan u moet voldoen

 

Heeft u personeel in dienst in India of overweegt u werknemers aan te nemen op uw Indiase vestiging? Dan moet u uiteraard voldoen aan de Indiase arbeidswetgeving. Onze juridisch expert Monika Gogna geeft een inkijkje in het Indiase arbeidsrecht.

Bron: the Economic Times of India

Bron: the Economic Times of India

Het Indiase arbeidsrecht
Het Indiase arbeidsrecht is voornamelijk federaal van aard. De meeste deelstaten hebben daarnaast een eigen Shops and Establishments Act ingevoerd. Deze wet is vergelijkbaar met het federale recht, maar niet identiek. Bovendien is het sommige deelstaten toegestaan om wijzigingen aan te brengen in federale wetten, waarmee deze dus op een andere manier van toepassing zijn in deze deelstaten. Als buitenlandse bedrijven meerdere operaties in India hebben, moeten arbobeleid en -contracten mogelijk worden aangepast in overeenstemming met de federale vereisten.

Een uniek kenmerk van de Indiase wetgeving is dat er verschillende regels bestaan voor verschillende categorieën werknemers. De toepasbaarheid van de verschillende wetten en de voorziene bescherming kan daardoor van geval tot geval verschillen. Werkgevers moeten ook rekening houden met het aantal werknemers dat zij in India in dienst hebben omdat veel wetten van toepassing zijn op basis van het aantal werknemers dat bij een bedrijf werkt. Wetten die arbeidsrelaties reguleren, schrijven de minimum arbeidsvoorwaarden voor, zoals werktijden, lonen, aanspraak op verlof, opzeg- en beëindigingsrechten, gezondheids- en veiligheidsnormen, enz. Werkgevers zijn verplicht om de wettelijk vereiste minimumrechten aan werknemers te bieden. Het wordt aanbevolen om alle belangrijke arbeidsvoorwaarden op te nemen in het arbeidscontract.

Arbeidsdocumentatie is maatwerk in India
Het is van cruciaal belang voor Nederlandse bedrijven om arbeidsdocumentatie te laten opstellen die geschikt is voor het beoogde doel. De neiging is vaak om te kiezen voor consistentie. Daarom worden doorgaans templates gekopieerd die reeds in andere landen zijn gebruikt. Hierdoor kunnen bedrijven het risico lopen dat ze de Indiase wetgeving niet volledig naleven. Een grondige beoordeling van contractuele arbeidsdocumentatie, inclusief bedrijfsbeleid en -handboeken door een Indiase jurist is zeer aan te raden om te voldoen aan de Indiase arbeidswetgeving.

65cf.jpg

Bescherming van vrouwen
Ook in India zijn werkgevers verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen. Met het toenemende aantal werkende vrouwen in India moeten bedrijven verplicht kennisnemen van wetgeving m.b.t. seksuele intimidatie op de werkplek. Het voorkomen van seksuele intimidatie behoort een onderdeel te zijn van het arbobeleid dat er in het bedrijf zal worden gevoerd, met daarin opgenomen de preventieve en zo nodig ook repressieve maatregelen. In het verleden zorgden sociaal stigma en gebrek aan juridische en sociale steun ervoor dat vrouwen zelden een klacht indienden. Maatschappelijke attitudes zijn echter veranderd in relatie tot de behandeling van vrouwen in India en de recente inwerkingtreding van de Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (“Act 2013”) heeft de nodige richting gegeven bij het behandelen van dergelijke kwesties.

Krachtens deze wet zijn werkgevers verplicht om klachten over seksuele intimidatie te behandelen met de ernst die zo'n kwestie verdient. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen op elk kantoor of elke vestiging van een organisatie met tien of meer werknemers. Als een werkgever er niet in slaagt om een interne klachtencommissie in te stellen of de wet overtreedt, kan deze een boete krijgen van 50.000 INR. Een herhaling van het strafbare feit kan bestraft worden met het verdubbelen van de boete, het afschrijven van de entiteit of het annuleren van de wettelijke bedrijfslicenties van de entiteit.

Daarnaast beperken de meeste federale wetten vrouwen om 's nachts te werken met het oog op veiligheid. Als vrouwen toch 's nachts willen werken, moet specifieke goedkeuring worden verkregen van de betreffende overheidsautoriteit. De werkgever moet verder deur-tot-deurvervoer aanbieden en aan een aantal veiligheidsgerelateerde eisen voldoen.

Privacy en bescherming van gegevens
Het concept van privacy en bescherming van gegevens bevindt zich in een ontluikende fase in India, zeker vergeleken met de overvloed aan regels en wetgeving in de westerse landen. In India moeten bedrijven die gevoelige persoonlijke gegevens of informatie bezitten, krachtens Information Technology Act 2000 redelijke beveiligingspraktijken en procedures implementeren en handhaven. De uitdrukkelijke toestemming van werknemers, van wie de gegevens worden verzameld, opgeslagen of overgedragen, moet ook worden verkregen volgens de geldende regels.

Conclusie
Sommige van de hierboven genoemde punten zijn uniek voor India. India is zwaar gereguleerd in de employment arena. Juridische assistentie moet worden verkregen met betrekking tot arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden. Ook valt het aan te raden praktisch advies in te winnen over de beste werkwijzen en gangbare praktijken, zodat het beleid niet alleen juridisch compliant, maar ook hr-vriendelijk is. Veel buitenlandse bedrijven worstelen in India namelijk met een groot personeelsverloop. Ten slotte moet er advies worden ingewonnen over gebieden waar naleving moeilijk is, zodat bedrijven de juiste stappen kunnen zetten.

Meer juridische vragen over personeel in India? Neem dan contact op met IndiaConnected.