FAQ: Bankrekening openen in India

 
Bankrekening openen in India

1. Ik ben woonachtig in Nederland. Hoe open ik een bankrekening in India?

Als u woonachtig bent in Nederland kunt u geen bankrekening openen in India. Dit is alleen mogelijk voor mensen van Indiase afkomst, zoals Non-Resident Indians (NRI's), Person of Indian Origin (PIO's) en Overseas Citizens of India (OCI's). Als u niet onder een van deze categorieën valt, moet u in India woonachtig zijn om een account te openen. U bent woonachtig in India als u langer dan 182 dagen in de loop van het voorgaande boekjaar in India hebt gewoond. 

2. Ik ben een expat en woonachtig in India. Hoe open ik een bankrekening in India?

Nederlanders die langdurig in India verblijven kunnen een zogenaamde FA Resident Savings of Current Account openen bij een bank in India, op voorwaarde dat zij de nodige documenten (zie onder vraag 4) verstrekken. 

3. Hoe lang duurt het om een bankrekening in India te openen?

Gemiddeld duurt het 3-5 werkdagen mits alle documenten zijn bijgevoegd.  

4. Welke documenten heb ik nodig om een bankrekening in India te openen?

Indicatieve lijst van documenten die door de bank kunnen worden gevraagd: 

  • Geldig business of werkvisum

  • Pan-Kaart

  • Geldig paspoort met foto en handtekening als een identiteitsbewijs en leeftijdsbewijs

  • Adresbewijs in de vorm van een elektricitietsrekening die niet ouder is dan twee maanden. Sommige banken accepteren ook een PAN-kaart, een Aadahaar-kaart of een brief van de Nederlandse ambassade als adresbewijs. 

5. Hoe kies ik de juiste bank in India?

Adviesbureau IndiaConnected kan u helpen bij het kiezen van de juiste bank. Bij het kiezen van de bank letten we voor onze klanten op de volgende punten:

  • Hoe groot is de bank? Heeft de bank vestigingen in heel India? Is de bank internationaal actief?

  • Kunt u online bankieren bij deze bank?

  • Biedt de bank een breed scala aan producten die aansluiten op uw behoeften?

  • Heeft de bank een toegewijde relatiemanager?

6. Wat zijn de kosten voor het openen van de bankrekening in India?

De kosten verschillen van bank tot bank en zijn afhankelijk van de gekozen services. Voor de meeste bankrekeningen in India betaalt u maandelijks accountkosten. Daarnaast bent u verplicht een minimumsaldo op uw account aante houden.

7. Kan ik een Dollar/Euro bankrekening openen?

Ja, particulieren of bedrijven die buitenlandse valuta-inkomsten ontvangen en in India wonen, kunnen een zogenaamde Exchange Earners Foreign Currency Account (EEFC)-bankrekening openen. 

 8. Wat is het rentepercentage in India?

Dit varieert afhankelijk van het beleid van de betreffende bank, vergelijk de actuele rentepercentages hier.

9. Wat kan ik doen om valutarisico's in India te minimaliseren?

U kunt uw kapitaal op een EEFC-account aanhouden. U kunt ook kiezen om Forward Contract Booking (FCB) met uw bank aan te gaan om dagelijkse schommelingen van de tarieven te voorkomen. FCB is een contract tussen u en de bank waarbij u ermee instemt om op een specifieke datum in de toekomst een bepaald bedrag aan valuta om te ruilen, tegen een vooraf overeengekomen wisselkoers.

10. Hoe repatrieer ik geld van India naar mijn bankrekening in Nederland?

Om te repatriëren, moet u de vereiste repatriëringsformulieren invullen en ondersteundende documenten aanleveren. Adviesbureau IndiaConnected kan u hierbij ondersteunen.

 

Personeel in India: Dit zijn de regels waaraan u moet voldoen

 

Heeft u personeel in dienst in India of overweegt u werknemers aan te nemen op uw Indiase vestiging? Dan moet u uiteraard voldoen aan de Indiase arbeidswetgeving. Onze juridisch expert Monika Gogna geeft een inkijkje in het Indiase arbeidsrecht.

Bron: the Economic Times of India

Bron: the Economic Times of India

Het Indiase arbeidsrecht
Het Indiase arbeidsrecht is voornamelijk federaal van aard. De meeste deelstaten hebben daarnaast een eigen Shops and Establishments Act ingevoerd. Deze wet is vergelijkbaar met het federale recht, maar niet identiek. Bovendien is het sommige deelstaten toegestaan om wijzigingen aan te brengen in federale wetten, waarmee deze dus op een andere manier van toepassing zijn in deze deelstaten. Als buitenlandse bedrijven meerdere operaties in India hebben, moeten arbobeleid en -contracten mogelijk worden aangepast in overeenstemming met de federale vereisten.

Een uniek kenmerk van de Indiase wetgeving is dat er verschillende regels bestaan voor verschillende categorieën werknemers. De toepasbaarheid van de verschillende wetten en de voorziene bescherming kan daardoor van geval tot geval verschillen. Werkgevers moeten ook rekening houden met het aantal werknemers dat zij in India in dienst hebben omdat veel wetten van toepassing zijn op basis van het aantal werknemers dat bij een bedrijf werkt. Wetten die arbeidsrelaties reguleren, schrijven de minimum arbeidsvoorwaarden voor, zoals werktijden, lonen, aanspraak op verlof, opzeg- en beëindigingsrechten, gezondheids- en veiligheidsnormen, enz. Werkgevers zijn verplicht om de wettelijk vereiste minimumrechten aan werknemers te bieden. Het wordt aanbevolen om alle belangrijke arbeidsvoorwaarden op te nemen in het arbeidscontract.

Arbeidsdocumentatie is maatwerk in India
Het is van cruciaal belang voor Nederlandse bedrijven om arbeidsdocumentatie te laten opstellen die geschikt is voor het beoogde doel. De neiging is vaak om te kiezen voor consistentie. Daarom worden doorgaans templates gekopieerd die reeds in andere landen zijn gebruikt. Hierdoor kunnen bedrijven het risico lopen dat ze de Indiase wetgeving niet volledig naleven. Een grondige beoordeling van contractuele arbeidsdocumentatie, inclusief bedrijfsbeleid en -handboeken door een Indiase jurist is zeer aan te raden om te voldoen aan de Indiase arbeidswetgeving.

65cf.jpg

Bescherming van vrouwen
Ook in India zijn werkgevers verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen. Met het toenemende aantal werkende vrouwen in India moeten bedrijven verplicht kennisnemen van wetgeving m.b.t. seksuele intimidatie op de werkplek. Het voorkomen van seksuele intimidatie behoort een onderdeel te zijn van het arbobeleid dat er in het bedrijf zal worden gevoerd, met daarin opgenomen de preventieve en zo nodig ook repressieve maatregelen. In het verleden zorgden sociaal stigma en gebrek aan juridische en sociale steun ervoor dat vrouwen zelden een klacht indienden. Maatschappelijke attitudes zijn echter veranderd in relatie tot de behandeling van vrouwen in India en de recente inwerkingtreding van de Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (“Act 2013”) heeft de nodige richting gegeven bij het behandelen van dergelijke kwesties.

Krachtens deze wet zijn werkgevers verplicht om klachten over seksuele intimidatie te behandelen met de ernst die zo'n kwestie verdient. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen op elk kantoor of elke vestiging van een organisatie met tien of meer werknemers. Als een werkgever er niet in slaagt om een interne klachtencommissie in te stellen of de wet overtreedt, kan deze een boete krijgen van 50.000 INR. Een herhaling van het strafbare feit kan bestraft worden met het verdubbelen van de boete, het afschrijven van de entiteit of het annuleren van de wettelijke bedrijfslicenties van de entiteit.

Daarnaast beperken de meeste federale wetten vrouwen om 's nachts te werken met het oog op veiligheid. Als vrouwen toch 's nachts willen werken, moet specifieke goedkeuring worden verkregen van de betreffende overheidsautoriteit. De werkgever moet verder deur-tot-deurvervoer aanbieden en aan een aantal veiligheidsgerelateerde eisen voldoen.

Privacy en bescherming van gegevens
Het concept van privacy en bescherming van gegevens bevindt zich in een ontluikende fase in India, zeker vergeleken met de overvloed aan regels en wetgeving in de westerse landen. In India moeten bedrijven die gevoelige persoonlijke gegevens of informatie bezitten, krachtens Information Technology Act 2000 redelijke beveiligingspraktijken en procedures implementeren en handhaven. De uitdrukkelijke toestemming van werknemers, van wie de gegevens worden verzameld, opgeslagen of overgedragen, moet ook worden verkregen volgens de geldende regels.

Conclusie
Sommige van de hierboven genoemde punten zijn uniek voor India. India is zwaar gereguleerd in de employment arena. Juridische assistentie moet worden verkregen met betrekking tot arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden. Ook valt het aan te raden praktisch advies in te winnen over de beste werkwijzen en gangbare praktijken, zodat het beleid niet alleen juridisch compliant, maar ook hr-vriendelijk is. Veel buitenlandse bedrijven worstelen in India namelijk met een groot personeelsverloop. Ten slotte moet er advies worden ingewonnen over gebieden waar naleving moeilijk is, zodat bedrijven de juiste stappen kunnen zetten.

Meer juridische vragen over personeel in India? Neem dan contact op met IndiaConnected.

 

 

Vestiging in India oplossing voor ingenieurstekort Frames

 

Nu de economie aantrekt wordt het structurele tekort aan ingenieurs in Nederland weer pijnlijk duidelijk. Een Indiase vestiging kan uitkomst bieden, weet Andre van Berkel, directeur van Frames Group India. Tien jaar geleden waagde het bedrijf uit Alphen aan de Rijn de sprong naar India en daarvan plukt het nu de vruchten.

Een van de projecten van Frames project (foto: Frames)

Een van de projecten van Frames project (foto: Frames)

De economie draait in 2006 op volle toeren en Frames groeit. Het bedrijf dat procesinstallaties ontwerpt en bouwt voor de olie-, gas- en biogasindustrie beschikt echter niet over genoeg ingenieurs om het werk allemaal uit te voeren. De groei van Frames wordt erdoor belemmerd. De onderneming gaat op zoek naar een land met een overvloed aan ingenieurs en besluit een kantoor te openen in de Indiase universiteitsstad Pune.

Sinds juli 2012 is Andre van Berkel daar directeur. Van Berkel geeft leiding aan vijftig Indiase ingenieurs. Het bevalt hem goed, onlangs heeft hij zijn contract verlengd. “Het is hier goed leven, het klimaat is fijner dan in Mumbai. Dat vinden onze medewerkers ook. Veel Indiërs komen voor hun studie naar Pune en willen hier vervolgens graag blijven wonen.”

Ervaren ingenieurs
Frames ontwerpt complete installaties die de onderneming wereldwijd in elkaar zet. Daarvoor heeft Frames ervaren ingenieurs nodig. “Onze HR-man heeft me aangeraden om geen schoolverlaters aan te nemen. Het kost voor een relatief klein bedrijf als het onze te veel werk om hen functionerend te krijgen.” Maar ook ervaren Indiase ingenieurs moeten nog uitgebreid intern worden opgeleid, erkent Van Berkel. “In India is ingenieurswerk hypergespecialiseerd ingericht. Een Indiase ingenieur met vijf jaar ervaring heeft zich vijf jaar lang alleen met zijn eigen kunstje beziggehouden. Maar wij hebben allrounders nodig. Voor Indiërs is dat wennen, maar ze vinden het ook leuk, want ze kunnen nieuwe dingen leren.”

“Onze HR-man heeft me aangeraden om geen schoolverlaters aan te nemen.”

Die opleiding vond in het begin in Nederland plaats, maar daar is het bedrijf snel van teruggekomen. “In 2006 haalden we onze eerste lichting Indiase ingenieurs naar Nederland voor een interne opleiding. We gaven hen zelfs een certificaat mee na afloop. Niet zo slim, bleek achteraf. Binnen tien maanden waren ze allemaal vertrokken. Met hun internationale certificaat van Frames konden ze snel een carrièresprong maken. Logisch eigenlijk.”

Het Indiase team van Frames (foto: Frames)

Het Indiase team van Frames (foto: Frames)

Sindsdien haalt Frames zijn Indiase ingenieurs alleen naar Nederland als onderdeel van een project, nadrukkelijk nooit voor een training. “Want het blijft nuttig om hen naar Nederland te sturen: ze komen beter terug. Ook blijven ze daardoor juist langer bij ons, want zulke buitenlandse werkbezoeken zijn statusverhogend. “Dan kan een ingenieur tegen zijn schoonouders zeggen dat ‘ie voor zijn bedrijf naar Nederland moet. Je moet niet onderschatten hoe belangrijk dat hier is. De druk van de familie kan heel groot zijn. Vaak is het de eerste generatie die heeft gestudeerd. De familie heeft daarvoor hoge kosten gemaakt en wil dat hun kind succesvol wordt. In dat licht moet je verzoeken om promotie ook zien. Voor de familie is het heel belangrijk welke titel er op het visitekaartje staat. Daar moet je medewerkers soms in tegemoet komen.”

Personeelsverloop
Zulke inzichten zijn essentieel om het verloop van personeel tegen te gaan. Frames kampte net als veel Nederlandse bedrijven in India aanvankelijk met een hoog verloop. “Toen ik hier kwam zaten we op een verloop van 30%. Bij mijn aantreden dacht ik dat ik daar niets aan kon veranderen, maar op een gegeven moment besefte ik dat het terugdringen van het verloop cruciaal is om hier succesvol te worden. Anders druk je als organisatie voortdurend op de reset knop.”

Maar hoe zorg je dan dat je personeel langer blijft en er minder doorstroom is? “Vaak wordt gedacht dat het allemaal aan het geld ligt. Dat ze snel weg zijn, als ze ergens anders een roepie meer kunnen krijgen. Maar dat is onzin. Je moet hen duidelijk maken wat de visie van het bedrijf is, doelen stellen en hun rol en groeiperspectief daarin laten zien. Indiërs zijn competitief en willen graag uitgedaagd worden, nieuwe dingen leren. Net als Nederlands personeel eigenlijk.”

Daarnaast waren er enkele praktische redenen die het grote verloop bij Frames veroorzaakten, zo bleek uit een onderzoek van een externe HR-adviseur onder het personeel. Het kantoor zat bijvoorbeeld op een ongunstige locatie waardoor de reistijd voor veel medewerkers lang was. Inmiddels is Frames verhuisd naar een centralere locatie dichtbij een groot treinstation. Ook breidde Frames de ziektenkostenverzekering uit van alleen het personeelslid zelf naar het hele gezin. Daarmee won Frames de familie van het personeel voor zich – en die heeft zoals gezegd een cruciale stem. Van Berkel: “We profileren ons in vacatures in India als een multinational en daarbij hoort een bepaald verwachtingspatroon. Een net kantoor en een ziektenkostenverzekering voor het gezin horen daarbij.” Alle inspanningen wierpen hun vruchten af: het verloop van het personeel daalde in drie jaar tijd tot 9 procent.

Indiase klanten binnenslepen
Nu Frames zijn uitvoeringsorganisatie in India op orde heeft, kijkt Van Berkel ook naar India als mogelijke afzetmarkt. Tot nu toe heeft het bedrijf nog geen Indiase klanten bedient. “We zijn momenteel aan het studeren hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Er liggen veel kansen in de Indiase energiesector, maar je maakt alleen kans als je over unieke know-how beschikt, of procesgaranties wil afgeven die lokale concurentie niet af durft te geven.. Anders ben je altijd te duur.” Maar zelfs als je, zoals Frames, hoogtechnologisch producten verkoopt waar Indiase bedrijven niet tegenop kunnen, is geduld is een vereiste. “Het Indiase staatsolie- en gasbedrijf ONGC barst van het kapitaal, maar projecten komen traag op gang. Ook kom je niet zo maar op hun lijst van potentiële leveranciers. Om daarop te komen, moet je de juiste contacten hebben. In feite is samenwerking met een lokale partij noodzakelijk. Hoe je die vindt? “Dat is lastig,” erkent Van Berkel. Trial and error dus? “Ja, eigenlijk wel.”

“In India maak je alleen kans als je over unieke know-how beschikt. Anders ben je altijd te duur.”

Veel Nederlandse bedrijven kiezen voor een joint venture om de Indiase markt te betreden. “Indiërs zijn dol op joint ventures,” zegt Van Berkel. “In de opstartfase heeft het ook grote voordelen voor Nederlandse bedrijven. Maar een joint venture is zeker niet voor eeuwig. Je moet continue blijven evalueren of je nog dezelfde doelstellingen hebt. Na vier jaar is dat meestal niet langer het geval: dat is mijn vuistregel. Dan heb je de grootste hordes genomen en heeft de lokale partner eruit gehaald wat ‘ie wilt.” Voor het opzetten van een saleskantoor heeft Frames weer een nieuwe partner nodig, denkt Van Berkel. “In feite moeten we een volledig nieuw bedrijf opzetten. Pune is een goede plek om ingenieurs aan te trekken, maar het is niet de beste locatie voor een saleskantoor. Daarvoor kunnen we waarschijnlijk beter in Mumbai of Delhi gaan zitten, want daar zitten onze potentiële klanten.”


Dure expat of Indiase directeur?

Tijdens bijeenkomsten van INBA Pune, de Nederlandse business club in Pune, discussiëren Nederlandse zakenlui geregeld over de wenselijkheid van een lokaal management team. Dat scheelt immers enorm in de kosten. Bovendien snappen Indiërs natuurlijk beter hoe de Indiase zakencultuur werkt. Van Berkel: “Toch is het de vraag of hetgeen je hebt neergezet beklijft onder leiding van een lokale directeur. Er zijn genoeg voorbeelden waarbij dat niet het geval is. Dan merk je dat bepaalde beslissingen niet meer volgens de Nederlandse logica gemaakt worden, maar bijvoorbeeld op relationele basis. Of dat het een chaos wordt, in onze ogen dan. Dat risico willen we bij Frames niet lopen.”

 Ook uw visie delen op werken in India? We horen het graag!