Nieuwe ambassadeur in India richt zich vooral op business

 

De politieke relatie tussen India en Nederland is uitstekend. Marten van den Berg, de nieuwe Nederlandse ambassadeur in India, houdt zich vooral bezig met de sociaal-economische samenwerking tussen Nederland en India. “We proberen optimale omstandigheden te creëren voor Nederlandse bedrijven om te investeren in India.”

Ambassadeur Marten van den Berg (foto: NL Ambassade New Delhi)

Ambassadeur Marten van den Berg (foto: NL Ambassade New Delhi)

Geen vreemde

De nieuwe Nederlandse ambassadeur in New Delhi is bepaald geen vreemde in India. Dertig jaar geleden bezocht Marten van den Berg India al als toerist. “Ik kwam midden in de nacht aan op het oude vliegveld van Delhi,” herinnert hij zich. “Ook toen barstte het al van de mensen, maar de armoede was een stuk groter dan tegenwoordig.” Het afgelopen decennia leidde Van den Berg geregeld handelsmissies naar het subcontinent vanuit het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. “Ik denk dat ik in totaal zo’n vijftien keer in India ben geweest.” 

Flinke omslag

Nu ambassadeur Van den Berg in India woont, bevalt hem dat uitstekend. “De diversiteit van het land, de fascinerende cultuur, de hartelijkheid van de mensen: India is een geweldig land.” Zijn functie als ambassadeur, voor het eerst in zijn carrière, betekent wel een flinke omslag. “We leiden hier een totaal ander leven dan in Den Haag. Werk en privé lopen door elkaar heen: in de residentie in New Delhi worden voortdurend allerlei sociale activiteiten en inhoudelijk workshops georganiseerd.” Daarnaast is de ambassadeur veel op pad. Mumbai, Chennai, Hyderabad, Lucknow, Bangalore. “En in december was ik in Odisha bij het WK Hockey. Helaas verloor Nederland de finale.”

Medewerkers van de Nederlandse Ambassade in New Delhi (foto: NL Ambassade New Delhi)

Medewerkers van de Nederlandse Ambassade in New Delhi (foto: NL Ambassade New Delhi)

Economische samenwerking centraal

Van den Berg houdt zich voornamelijk bezig met het verbeteren van de sociaal-economische samenwerking tussen India en Nederland. “Dat vormt het hart van onze agenda, want heikele politieke issues zijn er niet.” In die sociaal-economische samenwerking staan de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties  centraal. Deze zogenaamde SDG’s vormen niet alleen de leidraad voor Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar zijn ook het uitgangspunt van de Indiase overheid. Van den Berg: “Beide landen hebben echt een gezamenlijke agenda om bijvoorbeeld honger de wereld uit te helpen, betaalbare en schone energie te realiseren, gender gelijkheid te bevorderen en voor schoon water te zorgen. Het is geen eenrichtingsverkeer.”

Nederland en India hebben elkaar zoveel te bieden.

Business case

Welke rol speelt de Nederlandse ambassade in New Delhi daarbij? “Wij brengen bedrijven en kennisinstellingen bij elkaar en ontwikkelen samen business cases waar partijen op in kunnen stappen,” zegt Van den Berg. “Het afvalprobleem in Indiakan worden aangepakt met Nederlandse kennis op gebied van recycling en het winnen van energie uit afval. Met behulp van Nederlandse expertise kunnen we ook een bijdrage leveren aan betaalbare gezondheidszorg voor alle Indiërs. En Nederlandse instituten als de TU Delft en Deltares kunnen ook heel goed helpen bij het voorkomen van overstromingen zoals vorig jaar in Kerala.” De vraag is: hoe zorg je ervoor dat Nederlandse bedrijven en instellingen dat ook daadwerkelijk doen? “Wij proberen optimale omstandigheden te creëren voor bedrijven om te investeren in India. Dat doen we door hen met de juiste partijen in contact te brengen, maar soms ook door risicokapitaal te verstrekken. Wanneer er een goede business case ligt, zijn private investeerders best bereid om in te stappen, merken we.” 

Investeringsklimaat

Het investeringsklimaat in India is onder de huidige Indiase regering stevig verbetert, blijkt uit de Ease of Doing Business Index van de Wereldbank. Van den Berg plaatst wel een kanttekening bij die lijst. “De Wereldbank meet alleen in New Delhi en Mumbai. De verschillen binnen India zijn groot.” Bovendien is het de vraag of het hervormingsbeleid van de huidige regering de komende jaren wordt doorgezet: over een paar maanden gaat India naar de stembus. “De oppositie doet het beter dan vorig jaar werd verwacht, maar het lijkt erop dat regeringspartij BJP alsnog zal winnen. Maar je weet het nooit, in de laatste maanden voor de verkiezingen kan er nog van alles gebeuren. Het wordt spannend.”

Jaarlijkse bezoek

Van den Berg denkt niet dat een eventuele machtswisseling in New Delhi veel invloed zal hebben op de samenwerking tussen Nederland en India. “De relatie tussen Nederland en India is al jaren uitstekend. Premier Rutte was in 2015 en 2018 in India en Modi bezocht Nederland in 2017. Ze hebben afgesproken om elkaar jaarlijks te ontmoeten. Het lijkt me verstandig om daaraan vast te houden: Nederland en India elkaar zoveel te bieden hebben.”