2 gouden tips voor het betreden van de Indiase markt

tips+voor+het+betreden+van+de+Indiase+markt.png

1. Vergelijk India niet met Duitsland, maar met Europa
India is een subcontinent en net zo omvangrijk, divers en complex als de Europese Unie en dan met ook nog eens twee keer zoveel inwoners. In veel opzichten functioneert de interne markt van de Europese Unie bovendien efficiënter dan India met al haar deelstaten. Wilt u bijvoorbeeld een vrachtwagen van deelstaat Gujarat naar deelstaat Tamil Nadu laten rijden? Dat is vanuit logistiek en fiscaal-juridisch oogpunt complexer dan van Portugal naar Polen. Kortom, u doet geen zaken in “India” maar in Maharashtra (deelstaat met 100 miljoen inwoners) of nog specifieker in de steden Mumbai (20+ miljoen inwoners) of Pune (4 miljoen). De gedachte om in 2018 India te betreden is daarom een denkfout en niet realistisch in een subcontinent met 27 deelstaten welke ieder groter zijn dan de meeste Europese landen. Kijk naar regio’s en steden om tot een haalbare aanpak te komen en uw investering in tijd en geld het beste zal laten renderen.

2. Lange termijn, lange termijn, lange termijn
India is een land waar buitenlandse ondernemers succesvol kunnen worden met een lange termijn focus en plan van aanpak. Snel scoren is een illusie in India. Daar zijn verschillende redenen voor. Allereerst de omvang van het land, zowel geografisch als wat betreft het bevolkingsaantal. Het kost simpelweg tijd om een noemenswaardig marktaandeel te veroveren in dit enorme land, met al zijn verschillende bevolkingsgroepen, religies en talen. Ten tweede kennen de 27 lidstaten een relatief hoge mate van autonomie en is de diversiteit tussen de deelstaten enorm. U zult India dus staat voor staat moeten veroveren. De derde en belangrijkste reden is het feit dat succes in India grotendeels samenhangt met de kwaliteit van de persoonlijke relaties die u weet op te bouwen. Onthoud: Nederlanders zijn transactioneel ingesteld (contract is heilig) terwijl India relationeel van aard is (kwaliteit van uw relatie bepaalt of afspraken worden nagekomen). Een goede zakenpartner of een goed netwerk van betrouwbare contacten is cruciaal voor succes, maar het opbouwen van zo’n netwerk kost nu eenmaal tijd.