Financiering van uw bedrijf in India: dit zijn uw opties

 

Heeft u een vestiging in India of overweegt u een dochterbedrijf op te zetten in India? De financiering van uw Indiase onderneming is vaak een heikel punt. Welke strategische opties heeft u en met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden?

Financiering van uw bedrijf in India

Startkapitaal
De financieringsopties voor uw Indiase onderneming zijn afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf in India. De meest voorkomende rechtsvorm is de Pvt. Ltd. – vergelijkbaar met de Nederlandse BV – ofwel voor 100% eigendom van het Nederlandse moederbedrijf ofwel in een joint venture met een Indiaas bedrijf als mede-eigenaar. Bij de oprichting wordt bepaald met welk kapitaal de onderneming zal starten door het aantal aandelen dat wordt uitgegeven. Het minimum startkapitaal van een onderneming in India is bij wet vastgesteld op 100.000 INR (1 lakh). Veel ondernemingen kiezen ervoor om dit minimum startkapitaal in te leggen, maar het inbrengen van meer kapitaal bij aanvang kan een oplossing bieden voor financieringvraagstukken in de toekomst. Het inbrengen van werkkapitaal in een later stadium is namelijk aan meer regels onderhevig.

Werkkapitaal
Heeft u werkkapitaal nodig in India? Een snelle en eenvoudige manier om werkkapitaal aan te trekken is door geplande export van producten of diensten vooraf te factureren aan het moederbedrijf. De dochteronderneming mag diensten factureren die zij levert of die zij voornemens is in de nabije toekomst te  leveren (voorfacturatie) aan het Nederlandse moederbedrijf. Een voordeel van voorfacturatie is dat het snel de nodige cashflow voor het Indiase bedrijf kan genereren. In het geval van een joint venture met een Indiase partner is financiering middels (voor)facturatie afhankelijk van de afspraken tussen de twee JV partners. 

Lening voor Indiase entiteit
Heeft uw Indiase dochteronderneming kapitaal nodig om in India investeringen te doen? Daarvoor zijn  verschillende opties, maar geen van die  opties is makkelijk, snel of goedkoop. Het dochterbedrijf kan een lening aangaan bij het moederbedrijf in Nederland, maar dit is alleen mogelijk onder een zogenaamde External Commercial Borrowing constructie (ECB). Het aanvragen van een ECB is een bureaucratisch en tijdrovend proces, maar heeft een groot voordeel: de rente op een ECB-lening aan een Indiase partij is gebaseerd op LIBOR + een opslag van maximaal 300 basispunten.

Wilt u externe financiering aantrekken? Bij uw Nederlandse bank kunt u doorgaans niet terecht voor een lening voor uw Indiase bedrijf. Er is wel een tussenoplossing mogelijk waarbij een lening wordt verstrekt door een Indiase bank gebaseerd op garantstellingen van Nederlandse banken, het Nederlandse moederbedrijf en het Dutch Good Growth Fund (DGGF). DGGF is een fonds van de Nederlandse overheid dat het MKB helpt met de financiering van hun activiteiten in opkomende economieën. Dit kan gaan om activa, maar ook om werkkapitaalfinanciering of het voorfinancieren van Indiase toeleveranciers. Hiervoor kunnen MKB-bedrijven een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit kan vanaf 500.000 tot € 10 miljoen euro. DGGF vult private investeringen aan door garanties en directe (co-)financiering met terugbetaalverplichting, zoals leningen en participaties in projecten. Let wel: het betreft hier geen subsidies, maar leningen of garanties tegen een marktconform tarief.

Financieren in India
Bij Indiase banken kunt u ook een lening krijgen, maar de enorm hoge rentetarieven maken deze optie zelden aantrekkelijk of haalbaar. Rentetarieven op krediet van lokale Indiase banken begint bij 10-12% en kan makkelijk oplopen tot boven de 15%. Alleen met een cash deposit als garantie kan in sommige gevallen een lager tarief onderhandeld worden. Behalve de torenhoge rentekosten vragen Indiase banken standaard om onderpand als u een lening wilt aanvragen. Om het papierwerk met de bank te organiseren heeft u een lokale consultant nodig. Daarnaast betaalt u de bank nog een administratiefee van gemiddeld 1%. Bij lokale banken kunt u op deze manier maximaal 1 à 2 miljoen euro aantrekken. Als u meer kapitaal nodig heeft kunt u bij meerdere banken tegelijk aankloppen die als een consortium een lening kunnen verstrekken. Uiteraard maakt dit het verkrijgen van de lening alleen nog maar complexer en duurder. Kortom, lenen bij een Indiase bank is eigenlijk alleen een optie als de geldnood van de Indiase vestiging ontzettend hoog is en er een vrijwel zekere en substantiële return on investment plaats gaat vinden door het aangaan van de lening.

Ontwikkelingsbanken
Welke opties zijn er verder nog? Voor projecten die door de Indiase overheid worden gesteund kunt u terecht bij ontwikkelingsbanken, zoals IFC (Wereldbank) en de Asian Development Bank. Daarnaast kunnen Chinese banken een optie zijn, al stellen deze vaak de voorwaarde dat de lening wordt besteedt aan producten of diensten van Chinese (staats)bedrijven.

Extra aandelen uitgeven 
De derde optie om financiering aan te trekken is het uitgeven van extra aandelen in de Indiase onderneming. Het vergroten van het aandelenkapitaal is een relatief duurzame, formele en geïnstitutionaliseerde manier om het Indiase dochterbedrijf te laten groeien. Bovendien geeft dit richting de buitenwereld een signaal dat de moederonderneming serieus bezig is met het ontwikkelen van de diensten of producten van de dochteronderneming in India. Er kleven twee nadelen aan dit traject. Het uitgeven van nieuwe aandelen is een bureaucratisch en tijdrovend proces en kan dus niet op korte termijn worden geregeld. Bij acute cashflowproblemen biedt dit dus geen soelaas. Een ander mogelijk nadeel van het vergroten van het aandelenkapitaal is dat het eigenaarschap van de onderneming hiermee kan wordt beïnvloed, zeker bij JV’s met Indiase partners.