Indiase belastingwetgeving vereenvoudigd

Belangrijk nieuws voor Nederlandse bedrijven met klanten in India. De noodzaak voor het aanvragen van een PAN (Permanent Account Number) registratie is komen te vervallen.

Tot en met de eerste helft van 2016 moesten Nederlandse bedrijven die facturen verstuurden aan Indiase klanten voor (technische) dienstverlening een PAN-registratie aanvragen in India. Dit was noodzakelijk om te voorkomen dat de Indiase klant verplicht 20% in plaats van 10% voorbelasting moest inhouden op Nederlandse facturen.

Per juli 2016 heeft de Indiase overheid deze wetgeving aangepast. Buitenlandse (technische) dienstverleners kunnen nu heel eenvoudig in aanmerking komen voor het TDS-laagtarief (Tax Deducted at Source) van 10% door de volgende gegevens aan te leveren aan de Indiase klant:

  • Naam, e-mailadres en telefoonnummer
  • Bedrijfsadres
  • Een Engelstalige woonplaatsverklaring (Residence certificate). Dit kan eenvoudig worden aangevraagd bij de Nederlandse belastingdienst. 
  • RSIN nummer (fiscaal nummer)

Bijkomend voordeel is dat de 10% TDS kan worden opgevoerd als aftrekpost – voor dienstverlening aan Indiase klant – bij de jaarlijkse VpB aangifte. Voorwaarde is wel dat de Indiase klant aan het einde van het boekjaar een TDS formulier aanlevert met daarop een overzicht van de afgedragen voorbelasting namens het Nederlandse bedrijf.

Meer informatie of vragen omtrent dit onderwerp of andere fiscale/juridische zaken in India? Neem gerust contact met ons op