Zo wordt uw organisatie succesvol in India in 2018

 

Hoewel India in 2017 dertig plaatsen steeg op de Ease of Doing Business Index van de Wereldbank, blijft het voor veel Nederlandse bedrijven lastig om hun kansen in India te verzilveren. Dat komt onder meer omdat hun medewerkers niet goed worden voorbereid op de uitdagingen die hen daar te wachten staan.

Afbeelding: Network 18 Creative

Afbeelding: Network 18 Creative

KPI’s behalen
Heeft u Indiase medewerkers in dienst, besteedt u werk uit aan India of heeft u een joint venture met een Indiase partner? Goede kans dat u dan geregeld klaagt bij uw Nederlandse collega’s over het missen van een deadline of het overschrijden van het budget van uw project. Dat u gefrustreerd bent over de achterblijvende groei in India of dat u moppert over de kwaliteit van de productie. Maar aan wie ligt dat nu eigenlijk? Aan die Indiërs natuurlijk, hoor ik u denken. Dat zou kunnen, maar daarmee komt u wel erg makkelijk weg. Bovendien schiet u er weinig mee op: u bent immers verantwoordelijk voor het behalen van de KPI’s.

Effectiever leren werken
Volgens onderzoek van McKinsey (Why Diversity Matters, 2015) presteren cultureel diverse teams 35% beter dan hun homogene concurrenten. Er is wel een addertje onder het gras: multiculti teams hebben ook 44% meer conflicten dan homogene teams. Daarom moeten medewerkers van internationale organisaties leren omgaan met andersdenkenden. Hoe geef je effectief leiding aan Indiase medewerkers? Hoe werk je slim samen met je Indiase partner? Hoe motiveer je je Indiase collega’s? Hoe bouw je vertrouwen en commitment? Zonder die vaardigheden staan je KPI’s gegarandeerd op de tocht.

20160328054546-shutterstock-237688597.jpeg

Teamtrainingen
Om de effectiviteit van Nederlandse organisaties in India te vergroten biedt IndiaConnected sinds 2015 teamtrainingen aan. Hoewel die trainingen goed beoordeeld worden door onze klanten, kleven er een aantal praktische nadelen aan. Zo moeten alle medewerkers op hetzelfde moment fysiek aanwezig zijn, bijvoorbeeld om deel te nemen aan rollenspellen. Belangrijke afspraak met een klant, deadline of ziek? Dan gaat de training aan deze medewerkers voorbij. Een ander nadeel is dat je wel kunt uitleggen hoe Indiërs denken en doen, maar dat niet kunt laten zien. Daarnaast is er het risico dat de geleerde inzichten en praktische tips na de trainingsdag wegzakken en de organisatie weer vervalt in oude patronen. Dat kan uiteraard worden opgevangen met reguliere vervolgtrainingen, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht.

Innovatief trainingsprogramma
Vanaf 1 januari 2018 werkt IndiaConnected daarom officieel samen met Global Business Academy. Samen bieden we een innovatief online trainingsprogramma aan dat volledig is gebaseerd op video’s en specifiek is gericht op India. Een programma dat u individueel en op eigen tempo kunt doorlopen gedurende een periode die u het beste uitkomt. Zo kunnen de geleerde inzichten direct in de praktijk worden gebracht en blijft de thematiek top-of-mind. Daarmee worden de belangrijkste nadelen van teamtrainingen ondervangen.

Reality tv
Het trainingsprogramma is opgebouwd uit geregisseerde scènes waarin de samenwerking en communicatie in een fictief Indiaas bedrijf treffend in beeld wordt gebracht. Net als bij een reality tv-serie zorgt dit ervoor dat u niet afhaakt tijdens het programma. In elke video staat een thema op de werkvloer centraal, zoals het verkrijgen van feedback, het stimuleren van proactiviteit en het omgaan met conflicten. Vervolgens komen Indiase business professionals aan het woord die reflecteren op de scènes en uitleggen waarom Indiërs zich op een bepaalde manier gedragen. Deze gesprekken bieden uiterst waardevolle inzichten over de Indiase cultuur: Indiërs kunnen hun eigen cultuur uiteraard zelf het beste duiden.

Praktisch en doelgericht
Tijdens het programma komen twaalf key learnings aan bod, zoals hoe u commitment en vertrouwen kunt opbouwen en hoe u een Indiase “No” herkent in een “Yes”. Na iedere Key Learning past u het geleerde toe in uw eigen werk. Het trainingsprogramma is dus geen theoretisch handboek, maar een praktische tool die gelijk kan worden gebruikt. In de afgesloten persoonlijke leeromgeving van het programma, werkt u aan uw persoonlijk strategie om uw KPI’s te behalen, zoals bijvoorbeeld het tijdig halen van deadlines, het vergroten van de omzet of marktaandeel of het besparen van kosten.

Wilt u uw KPI’s behalen, groei verzilveren en de concurrentie voorblijven in India? Neem contact met ons op om een goede start te maken in 2018.

 

Zo sleep je een tender binnen in India

IndiaConnected wordt geregeld gevraagd om kennis te delen over India en/of commentaar te geven op ontwikkelingen in India. Voor Globe, het magazine van de Nederlandse exportvereniging EvoFenedex, schreef partner Maarten van der Schaaf over het binnenhalen van overheidstenders in India. 

Lees hieronder het hele artikel of download hier de digitale versie in pdf. 

Zo sleep je een tender binnen in India (1)
Zo sleep je een tender binnen in India (2)
Zo sleep je een tender binnen in India (3)

Personeel in India: Dit zijn de regels waaraan u moet voldoen

 

Heeft u personeel in dienst in India of overweegt u werknemers aan te nemen op uw Indiase vestiging? Dan moet u uiteraard voldoen aan de Indiase arbeidswetgeving. Onze juridisch expert Monika Gogna geeft een inkijkje in het Indiase arbeidsrecht.

Bron: the Economic Times of India

Bron: the Economic Times of India

Het Indiase arbeidsrecht
Het Indiase arbeidsrecht is voornamelijk federaal van aard. De meeste deelstaten hebben daarnaast een eigen Shops and Establishments Act ingevoerd. Deze wet is vergelijkbaar met het federale recht, maar niet identiek. Bovendien is het sommige deelstaten toegestaan om wijzigingen aan te brengen in federale wetten, waarmee deze dus op een andere manier van toepassing zijn in deze deelstaten. Als buitenlandse bedrijven meerdere operaties in India hebben, moeten arbobeleid en -contracten mogelijk worden aangepast in overeenstemming met de federale vereisten.

Een uniek kenmerk van de Indiase wetgeving is dat er verschillende regels bestaan voor verschillende categorieën werknemers. De toepasbaarheid van de verschillende wetten en de voorziene bescherming kan daardoor van geval tot geval verschillen. Werkgevers moeten ook rekening houden met het aantal werknemers dat zij in India in dienst hebben omdat veel wetten van toepassing zijn op basis van het aantal werknemers dat bij een bedrijf werkt. Wetten die arbeidsrelaties reguleren, schrijven de minimum arbeidsvoorwaarden voor, zoals werktijden, lonen, aanspraak op verlof, opzeg- en beëindigingsrechten, gezondheids- en veiligheidsnormen, enz. Werkgevers zijn verplicht om de wettelijk vereiste minimumrechten aan werknemers te bieden. Het wordt aanbevolen om alle belangrijke arbeidsvoorwaarden op te nemen in het arbeidscontract.

Arbeidsdocumentatie is maatwerk in India
Het is van cruciaal belang voor Nederlandse bedrijven om arbeidsdocumentatie te laten opstellen die geschikt is voor het beoogde doel. De neiging is vaak om te kiezen voor consistentie. Daarom worden doorgaans templates gekopieerd die reeds in andere landen zijn gebruikt. Hierdoor kunnen bedrijven het risico lopen dat ze de Indiase wetgeving niet volledig naleven. Een grondige beoordeling van contractuele arbeidsdocumentatie, inclusief bedrijfsbeleid en -handboeken door een Indiase jurist is zeer aan te raden om te voldoen aan de Indiase arbeidswetgeving.

65cf.jpg

Bescherming van vrouwen
Ook in India zijn werkgevers verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen. Met het toenemende aantal werkende vrouwen in India moeten bedrijven verplicht kennisnemen van wetgeving m.b.t. seksuele intimidatie op de werkplek. Het voorkomen van seksuele intimidatie behoort een onderdeel te zijn van het arbobeleid dat er in het bedrijf zal worden gevoerd, met daarin opgenomen de preventieve en zo nodig ook repressieve maatregelen. In het verleden zorgden sociaal stigma en gebrek aan juridische en sociale steun ervoor dat vrouwen zelden een klacht indienden. Maatschappelijke attitudes zijn echter veranderd in relatie tot de behandeling van vrouwen in India en de recente inwerkingtreding van de Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (“Act 2013”) heeft de nodige richting gegeven bij het behandelen van dergelijke kwesties.

Krachtens deze wet zijn werkgevers verplicht om klachten over seksuele intimidatie te behandelen met de ernst die zo'n kwestie verdient. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen op elk kantoor of elke vestiging van een organisatie met tien of meer werknemers. Als een werkgever er niet in slaagt om een interne klachtencommissie in te stellen of de wet overtreedt, kan deze een boete krijgen van 50.000 INR. Een herhaling van het strafbare feit kan bestraft worden met het verdubbelen van de boete, het afschrijven van de entiteit of het annuleren van de wettelijke bedrijfslicenties van de entiteit.

Daarnaast beperken de meeste federale wetten vrouwen om 's nachts te werken met het oog op veiligheid. Als vrouwen toch 's nachts willen werken, moet specifieke goedkeuring worden verkregen van de betreffende overheidsautoriteit. De werkgever moet verder deur-tot-deurvervoer aanbieden en aan een aantal veiligheidsgerelateerde eisen voldoen.

Privacy en bescherming van gegevens
Het concept van privacy en bescherming van gegevens bevindt zich in een ontluikende fase in India, zeker vergeleken met de overvloed aan regels en wetgeving in de westerse landen. In India moeten bedrijven die gevoelige persoonlijke gegevens of informatie bezitten, krachtens Information Technology Act 2000 redelijke beveiligingspraktijken en procedures implementeren en handhaven. De uitdrukkelijke toestemming van werknemers, van wie de gegevens worden verzameld, opgeslagen of overgedragen, moet ook worden verkregen volgens de geldende regels.

Conclusie
Sommige van de hierboven genoemde punten zijn uniek voor India. India is zwaar gereguleerd in de employment arena. Juridische assistentie moet worden verkregen met betrekking tot arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden. Ook valt het aan te raden praktisch advies in te winnen over de beste werkwijzen en gangbare praktijken, zodat het beleid niet alleen juridisch compliant, maar ook hr-vriendelijk is. Veel buitenlandse bedrijven worstelen in India namelijk met een groot personeelsverloop. Ten slotte moet er advies worden ingewonnen over gebieden waar naleving moeilijk is, zodat bedrijven de juiste stappen kunnen zetten.

Meer juridische vragen over personeel in India? Neem dan contact op met IndiaConnected.