belasting & financiering in India


 

Adviesbureau IndiaConnected wijst Nederlandse bedrijven de weg in het complexe Indiase belastingstelsel. We ondersteunen bij het verkrijgen van verschillende belastingregistraties in India, brengen de heffingen waaraan u moet voldoen in kaart en adviseren hoe de bedrijfsstructuur in India het beste kan worden opgezet vanuit fiscaal perspectief.

Waar+moet+u+rekening+mee+houden+als+u+de+Indiase+markt+betreedt.png

We helpen u met vragen zoals:

 • Hoe kan ik mijn fiscale structuur toekomstbestendig inrichten?

 • Hoe dek ik valutarisico’s af in India?

 • Hoe kan ik dividend uit India halen?

 • Wat als ik mijn bedrijf in India wil verkopen?

 • Met welke Indiase belastingwetgeving krijgen we te maken en hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?

 • Hoe kunnen we onze administratie in India het beste opzetten? Welke (belasting)registraties hebben we nodig?

 • Welke invoerheffingen zijn op onze producten van toepassingen bij tijdelijke invoer?

 • Wat zijn onze opties voor het financieren van ons bedrijf of project in India? Hoe bepalen we de juiste financieringsmix (subsidies, leningen, equity, werkkapitaal)?


Onze dienstverlening

Belastingregistraties
IndiaConnected helpt bedrijven met de volgende belastingregistraties in India:

 • Permanent Account Number (PAN): Elke rechtspersoon die in India zaken doet, heeft een PAN-kaart nodig, ongeacht of deze in India of in het buitenland is geregistreerd. De PAN is verplicht voor een meerderheid van de financiële transacties, vooral hoogwaardige transacties.

 • Goods and Services Tax (GST of GSTIN): Elke entiteit die betrokken is bij de levering van goederen of diensten met een waarde van meer dan Rs.20 lakhs in een jaar (Rs.10 lakhs in speciale categorie staten) is vereist om een GST-registratie te verkrijgen.

 • Tax Deduction and Collection Account Number (TAN): TAN wordt toegewezen aan diegenen die belasting moeten inhouden op salaris van de werknemers. Het niet toepassen van TAN kan een boete opleveren. Zodra TAN is verkregen, moeten TDS-aangiften per kwartaal worden ingediend.

 • Digital Signature Certificate (DSC): Elektronische documenten, zoals e-formulieren, moeten digitaal worden ondertekend met een certificaat voor digitale handtekeningen: een Digital Signature Certificate (DSC).

 • Director Identification Number (DIN): Director Identification Number (DIN) is een uniek identificatienummer dat wordt toegekend aan een bestaande of potentiële directeur van een bedrijf dat opgericht wordt.

Belastingadvies
Het Indiase belastingsysteem kan zeer complex zijn en wordt bovendien voortdurend aangepast en bijgewerkt. Er zijn aanvullende beperkingen voor internationale bedrijven en internationale transacties tussen groepsmaatschappijen zoals bij het bepalen van transfer pricing. IndiaConnected biedt praktische workshops aan waarin het bedrijven op grondige wijze adviseert en ondersteunt bij de fiscale en financiële afwegingen omtrent investeringen in India. Zo helpen we Nederlandse bedrijven bij vragen over o.a.:

 • Fiscale structuur tussen Nederlandse en Indiase werkmaatschappijen

 • GST op goederen en diensten, zowel vanuit Nederlands als uit India;

 • Lopende belastingverplichtingen (TDS, professionele belasting, etc.);

 • Voorkomen van dubbele belasting (DTAA);

 • Bepalen van de juiste Transfer Pricing op basis van de geldende arm's length beginsel

Dividend uit India halen
Hoe krijgt u de winst in India naar Nederland? Heeft uw Indiase CA geen ervaring met het uitkeren van dividend aan buitenlandse aandeelhouders? Of wilt u een second opinion? IndiaConnected adviseert bedrijven die advies en/of begeleiding nodig hebben bij het uitkeren van dividend van de Indiase private limited aan de (Nederlandse) aandeelhouders. We staan bedrijven onder meer bij met vragen als:

 • Hoe kunnen dividenden aan aandeelhouders worden uitgekeerd en welke procedures en beperkingen zijn van toepassing?

 • Is het mogelijk om het recht van bepaalde aandeelhouders op dividenden uit te sluiten of te beperken?

 • Is de betaling van tussentijdse dividenden toegestaan?

 • Moet ik belasting betalen over mijn dividendinkomsten?

 • Wat zijn de gevolgen voor het bedrijf bij niet (tijdig) uitkeren van het dividend en wat zijn de uitzonderingen daarop?

Financiering
Wanneer Nederlandse bedrijven financiering nodig hebben om hun groei in India te faciliteren zijn er verschillende opties. Elke optie heeft zijn voor- en nadelen. IndiaConnected adviseert en begeleidt Nederlands bedrijven bij het kiezen tussen verschillende financieringsmogelijkheden. Enerzijds helpen we met de analyse van de financieringsmogelijkheden ten behoeve van de investering in India. Anderzijds ondersteunen we bij het realiseren van de gewenste financieringsroute, door middel van het opzetten van leningconstructies, subisidieaanvragen en bijbehorende juridische documentatie.


Referenties


Tips, artikelen & klantervaringen