three.jpg

IndiaConnected
verbindt het Nederlandse bedrijfsleven met India.

 

Wij ondersteunen bedrijven, overheden en non-profits die India serieus nemen. We begeleiden organisaties in elke fase: van een eerste verkenning tot het sluiten van deals.